Wyłudzenie VAT

Karno prawne skutki wyłudzenia podatku VAT na gruncie prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego są zagadnieniem skomplikowanym. Po pierwsze, przy analizowaniu tego problemu przeplatają się [...]

Emerytura mama 4+

Niebawem wejdą w życie zapisy ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, najczęściej potocznie funkcjonującym pod nazwą - emerytura mama 4 plus. Warto jeszcze raz przypomnieć kto i na [...]

Karuzela podatkowa

Karuzela podatkowa jest zorganizowaną strukturą, mającą na celu uzyskanie korzyści majątkowych poprzez nienależne zaniżenie zobowiązań podatkowych w podatku VAT albo nienależny zwrot różnicy [...]