Konfiskata rozszerzona

Konfiskata rozszerzona to nowy instrument wprowadzony ustawą z dnia 23.03.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem konfiskaty rozszerzonej jest [...]

Wykreślenie z rejestru VAT

Znowelizowane ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. przepisy ustawy o VAT przewidują nowe przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Jakie są obecnie podstawy do wykreślenia podatnika z rejestru [...]