Dokument elektroniczny

Jak odróżnić dokument elektroniczny od dokumentu nieelektronicznego? Czy skan dokumentu w wersji "papierowej" jest dokumentem elektronicznym? Co to jest naturalny dokument elektroniczny?