Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Kolejne zmiany w ustawie o VAT umożliwią podatnikom składanie wniosków o wydanie przez właściwy organ podatkowy wiążącej informacji stawkowej (WIS). W niniejszym artykule odpowiem na podstawowe pytania z tym związane, m. in. Kto wydaje wiążącą informację stawkową oraz jakiej są wymogi formalne [...]

Odwrócony VAT

Czym jest, kogo obejmuje i na jakich zasadach działa odwrócony VAT? Jak rozliczyć podatek należy przy odwróconym VAT? Czy faktura wystawiona przez podatnika VAT powinna zawierać zwrot "odwrotne obciążenie"?

Środek egzekucyjny w postępowaniu zabezpieczającym

Czy zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego podatnika w trakcie toczącego się postępowania zabezpieczającego, o którym podatnik został przez organ egzekucyjny powiadomiony, oznacza, że zastosowany został środek egzekucyjny, który przerwał bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?