Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego jest jednym z trybów nadzwyczajnych przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Co ważne, wznowienie postępowania może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy sprawa zakończona została decyzją ostateczną i wystąpi w sprawie jedna z przesłanek do wznowienia [...]

Dopłaty w spółce z o.o.

Podobnie jak podwyższenie kapitału zakładowego lub udzielenie pożyczki, dopłaty stanowią sposób dokapitalizowania spółki przez wspólników. Czym dokładnie są dopłaty? W jaki sposób dofinansować spółkę z o.o. dopłatami? Kiedy dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom?