Spółki komandytowe objęte CIT

Spółki komandytowe w 2021 roku zostaną objęte CIT. Obowiązujące do tej pory jednokrotne opodatkowanie na poziomie wspólników zostanie zastąpione opodatkowaniem dwustopniowym – najpierw na [...]

IP Box a ulga B+R

Preferencyjne opodatkowanie w ramach IP Box i ulga B+R to zachęty podatkowe adresowane do przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Jakie są podobieństwa i różnice między IP [...]