Opłata od skargi kasacyjnej do NSA

Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. Pojawić się może pytanie - na konto którego sądu należy wnieść opłatę od skargi kasacyjnej do NSA? Czy opłata od skargi kasacyjnej powinna zostać uiszczona na konto NSA czy na [...]

Zaliczki na poczet zysku komplementariusza a podatek

Choć od objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT minęły już ponad dwa lata, nadal sporna jest kwestia opodatkowania zaliczek dla komplementariusza. Chodzi o zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej, wypłacane komplementariuszowi w trakcie roku. W spółkach komandytowych wypłacanie [...]

Założenie spółki komandytowej

W wyniku kolejnych zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu spółka komandytowa znowu zyskała na atrakcyjności. Obecnie jest to druga pod względem popularności (po spółce z o.o.) najczęściej zakładana spółka handlowa. Co warto wiedzieć o spółce komandytowej? Jak wygląda proces założenia [...]

Zmiana zarządu w spółce z o.o.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. może być skutkiem różnych zdarzeń. Bardzo często inicjatorami zmian w składzie zarządu są wspólnicy. Ale bywa też tak, że skład zarządu zmienia się z przyczyn losowych. Jak od strony formalnej wygląda zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Od [...]