Udziały uprzywilejowane w spółce z o.o.

Udziały uprzywilejowane w spółce z o.o. to specjalna kategoria udziałów. Od udziałów zwykłych odróżnia je to, że są z nimi związane szczególne uprawnienia (przywileje). W jaki sposób można je wprowadzić w spółce i na czym może polegać uprzywilejowanie? Jakie ograniczenia trzeba wziąć pod uwagę?

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem sformalizowanym, wymagającym sporego zaangażowania czasowego i poniesienia nakładów finansowych. W toku tego procesu trzeba wykonać wiele czynności zmierzających do wygaszenia działalności spółki. Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.? Jak długo trwa? Z [...]

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

Wyłączenie wspólnika to procedura zmierzająca do wykluczenia ze spółki z o.o. udziałowca działającego w sposób sprzeczny z interesem spółki. Jej zainicjowanie wymaga złożenia pozwu do sądu i to sąd ocenia, czy wyłączenie wspólnika jest w danym przypadku uzasadnione. Skuteczne przeprowadzenie [...]

Pozew o rozwiązanie spółki z o.o.

Pozew o rozwiązanie spółki z o.o. to środek ostateczny, po który można sięgnąć w przypadku, gdy inne metody zawiodły. Trzeba jednak mieć świadomość, że aby powództwo o rozwiązanie spółki było skuteczne, muszą być spełnione przesłanki określone prawem. Występując na drogę postępowania sądowego, [...]

Mediacja jako sposób rozwiązania konfliktu wspólników

Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach mediacja może być skuteczniejszą i bardziej efektywną metodą rozwiązania konfliktu wspólników niż długotrwały proces sądowy. W naszym artykule wyjaśniamy, na czym polega mediacja w sporze między wspólnikami, jakimi zasadami się rządzi i dlaczego to [...]

Crowdfunding – nowe wymogi i zakazy

Z dniem 10 listopada 2023 roku kończy się okres przejściowy, w którym platformy crowdfundingowe mogły działać zgodnie z prawem krajowym. Od tego dnia dostawcy usług finansowania społecznościowego będą musieli stosować się do wymogów Rozporządzenia ECSP. W tym samym dniu wchodzą też w życie [...]

Instytucje pożyczkowe – zmiany od 2024 roku

Z początkiem 2024 roku wejdą w życie kolejne przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej. Przewidują one objęcie działalności instytucji pożyczkowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie do końca 2023 roku wszystkie instytucje pożyczkowe muszą spełnić wymogi w zakresie [...]

Skutki podatkowe wycofania nieruchomości ze spółki jawnej

Dość często zdarza się, że wspólnicy decydują się wycofać nieruchomość ze spółki jawnej i przenieść ją do swojego majątku prywatnego. Może to wynikać na przykład ze zmiany strategii biznesowej. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości z majątku spółki do majątków wspólników trzeba [...]