Crowdfunding – nowe wymogi i zakazy

Z dniem 10 listopada 2023 roku kończy się okres przejściowy, w którym platformy crowdfundingowe mogły działać zgodnie z prawem krajowym. Od tego dnia dostawcy usług finansowania społecznościowego będą musieli stosować się do wymogów Rozporządzenia ECSP. W tym samym dniu wchodzą też w życie [...]

Instytucje pożyczkowe – zmiany od 2024 roku

Z początkiem 2024 roku wejdą w życie kolejne przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej. Przewidują one objęcie działalności instytucji pożyczkowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie do końca 2023 roku wszystkie instytucje pożyczkowe muszą spełnić wymogi w zakresie [...]

Skutki podatkowe wycofania nieruchomości ze spółki jawnej

Dość często zdarza się, że wspólnicy decydują się wycofać nieruchomość ze spółki jawnej i przenieść ją do swojego majątku prywatnego. Może to wynikać na przykład ze zmiany strategii biznesowej. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości z majątku spółki do majątków wspólników trzeba [...]

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa

Planując nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, trzeba pamiętać o istotnej kwestii, jaką jest odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa. Możliwość ponoszenia przez nabywcę przedsiębiorstwa odpowiedzialności za zaległości podatkowe związane z działalnością gospodarczą [...]

Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej a VAT

Czy przeniesienie nieruchomości do majątku prywatnego wspólników spółki cywilnej z zamiarem dalszego wynajmu podlega opodatkowaniu VAT? Czy w związku z wycofaniem nieruchomości ze spółki cywilnej trzeba dokonać korekty podatku naliczonego? Zagadnień tych dotyczy interpretacja indywidualna [...]

Sprzedaż stacji paliw a VAT

Czy sprzedaż stacji paliw jest opodatkowana podatkiem VAT? Odpowiedź zależy od tego, czy dana transakcja może być uznana dla celów VAT za zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jak pokazuje praktyka, rozstrzygnięcie tej kwestii nie zawsze jest łatwe. Na tym tle niejednokrotnie [...]

Darowizna firmy na rzecz dzieci a VAT

Nieodpłatne przekazanie firmy dzieciom w drodze darowizny to jeden ze sposobów na przeprowadzenie sukcesji międzypokoleniowej. Jak pokazuje praktyka, wielu przedsiębiorców, którzy planują wycofać się z biznesu, decyduje się oddać firmę w ręce najbliższej rodziny właśnie poprzez darowiznę. [...]