Szacowanie podstawy opodatkowania

Możliwość szacowania podstawy opodatkowania uregulowana została w art. 23 Ordynacji podatkowej. Przepis ten limituje przypadki, w których organ podatkowy może szacować podstawę podatku, a także [...]