Do kiedy rozliczyć PIT 2019?

Obowiązek złożenia oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach tego podatku. Wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z [...]

IP BOX (innovation box)

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy [...]

Podatek od kryptowalut

Hasło podatek od kryptowalut ostatnimi czasy zyskał w internecie duży rozgłos. Jak sądzę wynika to z tego, że z rozliczeniem podatkowym transakcji mających za przedmiot kryptowaluty zetknęła się [...]

Nieujawnione dochody

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r. poz. 251) kompleksowo uregulowała sposób opodatkowania [...]

Emerytura mama 4+

Niebawem wejdą w życie zapisy ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, najczęściej potocznie funkcjonującym pod nazwą - emerytura mama 4 plus. Warto jeszcze raz przypomnieć kto i na [...]