Nieujawnione dochody

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r. poz. 251) kompleksowo uregulowała sposób opodatkowania [...]

Emerytura mama 4+

Niebawem wejdą w życie zapisy ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, najczęściej potocznie funkcjonującym pod nazwą - emerytura mama 4 plus. Warto jeszcze raz przypomnieć kto i na [...]