KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SZYMAŁA ZAREMBA

Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. to kancelaria prawna świadcząca kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego.

Kancelaria prawna Szymała Zaremba to pomoc prawna dla przedsiębiorców. Mamy świadomość, jak wielu zagranicznych inwestorów pojawiło się na naszym rynku, dlatego nasza oferta dotyczy również Klientów anglojęzycznych. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców z Legnicy oraz Lubina. To doskonała oferta dla przedstawicieli spółek i ich wspólników, osób fizycznych oraz tych, którzy postawili na startup.

Główne obszary specjalizacji kancelarii to:

• prawo podatkowe i postępowanie podatkowe,

• kontrola celno-skarbowa (podatkowa i skarbowa),

• przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe,

• postępowanie przed sądami administracyjnymi

• prawo gospodarcze i handlowe,

• zakładanie spółek i bieżąca obsługa korporacyjna,

• obsługa prawna przy sprzedaży nieruchomości,

• sporządzanie i opiniowanie umów i kontraktów handlowych.

Członkami zespołu naszej kancelarii są adwokaci i radcowie prawni mający ponad 10-letnią praktykę w bieżącej obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału amerykańskiego, angielskiego, japońskiego i niemieckiego), jak również mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z Legnicy oraz Lubina.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w języku polskim i języku angielskim.

Zasady współpracy

Kancelaria Prawna LegnicaZakres świadczonych usług doradztwa prawnego określa umowa między kancelarią a klientem. Współpracujący z kancelarią adwokaci i radcowie prawni działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej (Kodeksem Etyki Adwokackiej, Kodeksem Etyki Radcy Prawnego). Zobowiązani są oni do przestrzegania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego, a także do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazanych przez klienta.

Wynagrodzenie kancelarii

Kancelaria Prawna Szymała Zaremba - zasady wynagrodzeniaWynagrodzenie kancelarii ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy. Kancelaria zapewnia przejrzystość w zakresie rozliczeń, niezwłoczne informując klienta o wszelkich kosztach ponoszonych w związku ze sprawą (np. taksy notarialne, koszty tłumaczeń, opłaty sądowe).

Nota prawna

Kancelaria Prawna Szymała Zaremba - nota prawnaKancelaria prawna prowadzona jest w formie spółki partnerskiej pod firmą Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. Siedzibą kancelarii jest Wrocław, ul. Grabiszyńska 214/40. Kancelaria wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 615637, nr NIP: 8943077670.