VAT
uchylenie zaskarżonej decyzji, prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 09.07.2019 r.,
I SA/Wr 268/18

Prawomocnym wyrokiem z dnia 09.07.2019 r., I SA/Wr 268/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

VAT
uchylenie zaskarżonej decyzji, prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 09.07.2019 r.,
I SA/Wr 269/18

Prawomocnym wyrokiem z dnia 09.07.2019 r., I SA/Wr 269/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

VAT
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji,
wyrok NSA z dnia 30.09.2022 r.,
I FSK 1431/18

Wyrokiem z dnia 30.09.2022 r., I FSK 1431/18, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej

VAT
uchylenie decyzji kasacyjnej, prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 09.09.2020 r.,
I SA/Wr 1/20

Prawomocnym wyrokiem z dnia 09.09.2020 r., I SA/Wr 1/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję kasatoryjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

VAT
zawieszenie postępowania podatkowego,
wyrok NSA z dnia 26.06.2023 r.,
I FSK 1652/22

Wyrokiem z dnia 26.06.2023 r., I FSK 1652/22, NSA uchylił wyrok WSA we Wrocławiu w całości oraz decyzję DIAS w części dotyczącej podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r.

Uchylenie interpretacji indywidulanej DKIS,
prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24.10.2023 r.,
I SA/Wr 22/23

Prawomocnym wyrokiem z dnia 24.10.2023 r., I SA/Wr 22/23, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił interpretację indywidulaną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Uchylenie postanowienia o nałożeniu kary porządkowej,
wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 7.02.2023 r.,
I SA/Wr 908/21

Prawomocnym wyrokiem z dnia 7.02.2023 r., I SA/Wr 908/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o nałożeniu kary porządkowej

CIT
uchylenie postanowienia
o pozostawieniu odwołania
bez rozpatrzenia,
wyrok NSA z dnia 20.09.2022 r.,
II FSK 992/21

Wyrokiem z dnia 20.09.2022 r., II FSK 992/21, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w Opolu w przedmiocie uchylenia postanowienia o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia

VAT
uchylenie postanowienia
o pozostawieniu odwołania
bez rozpatrzenia,
wyrok NSA z dnia 15.11.2022 r.,
I FSK 675/21

Wyrokiem z dnia 15.11.2022 r., I FSK 675/21, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w Opolu w przedmiocie uchylenia postanowienia o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia

VAT
sprzeciw przedsiębiorcy,
uchylenie postanowienia,
prawomocny wyrok WSA we
Wrocławiu z dnia 09.03.2023 r.,
I SA/Wr 929/18

Prawomocnym wyrokiem z dnia 29.06.2020 r., I SA/Wr 929/18, WSA we Wrocławiu uchylił postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

VAT
bezczynność DIAS we Wrocławiu,
prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 16.01.2020 r.,
I SAB/Wr 10/19

Prawomocnym wyrokiem z dnia 16.01.2020 r., I SAB/Wr 10/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że DIAS dopuścił się przewlekłości w prowadzonym postępowaniu

VAT
dostęp pełnomocnika do akt sprawy sądowoadministracyjnej
postanowienie NSA z dnia 12.02.2020 r.,
I FZ 245/19

Postanowieniem z dnia 12.02.2020 r., I FZ 245/19, NSA uchylił zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Opolu o pozostawieniu wniosku o udostępnienie akt sprawy w systemie PASSA bez rozpoznania

CIT
dostęp pełnomocnika do akt sprawy sądowoadministracyjnej
postanowienie NSA z dnia 12.05.2020 r.,
II FZ 106/20

Postanowieniem z dnia 12.05.2020 r., II FZ 106/20, NSA uchylił zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Opolu o pozostawieniu wniosku o udostępnienie akt sprawy w systemie PASSA bez rozpoznania

IP BOX
uchylenie postanowień DKIS,
wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 09.03.2023 r.,
I SA/Wr 739/22

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 09.03.2023 r., I SA/Wr 739/22, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżone postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

CIT
umorzenie egzekucji,
korekta uzasadnienia
wyroku sądu pierwszej instancji,
wyrok NSA z dnia 8.02.2022 r.,
III FSK 4648/21

Wyrokiem z dnia 08.02.2022 r., III FSK 4648/21, NSA dostrzegł naruszenia przepisów k.p.a., które nie miały wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, jednocześnie zmienił uzasadnienie wyroku WSA w Opolu

IP BOX
uchylenie postanowień DKIS, prawomocny wyrok WSA w Opolu z dnia 18.05.2022 r.,
I SA/Op 106/22

Prawomocnym wyrokiem z dnia 18.05.2022 r., I SA/Op 106/22, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił zaskarżone postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

IP BOX
uchylenie postanowień DKIS,
prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20.10.2022 r.,
I SA/Wr 889/21

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 20.10.2022 r., I SA/Wr 889/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżone postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej