Wgląd w akta sprawy podatkowej

Możliwość zapoznania się z aktami sprawy podatkowej jest jednym z procesowych uprawnień przysługujących stronie postępowania podatkowego. Przepisy określające zasady udostępniania akt stronie [...]

Weryfikacja zwrotu VAT

Ustawowe terminy na zwrot podatku VAT są terminami o charakterze gwarancyjnym, tj. podatnik ma prawo oczekiwać, że w terminie ustawowym zwrot podatku VAT zostanie wykonany. Terminy ustawowe na [...]

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa jest obok zastawu skarbowego jednym z instrumentów pozwalających na zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przepisy Ordynacji podatkowej regulują sposób powstania [...]

page 1 of 2