Interpretacje podatkowe – wniosek o interpretację podatkową

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu indywidualnych interpretacji podatkowych, w tym:

Interpretacje podatkowe są znakomitym narzędziem pozwalającym podatnikom na weryfikację zgodności przyjętej przez nich wykładni przepisów prawa podatkowego z wykładnią organów podatkowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że interpretacje podatkowe nie chronią podatnika w zakresie przyjętych przez niego ustaleń faktycznych, a wyłącznie w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kontakt:

adwokat Marek Szymała

Marek Szymała
adwokat

msz@szymalazaremba.pl
tel. +48 507 407 800

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Opodatkowanie kryptowalut

Podatek od kryptowalut

W przypadku wątpliwości w jaki sposób rozliczyć podatek od kryptowalut podatnik może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Indywidualna interpretacja prawa podatkowego, w zakresie interpretacji przepisów, będzie wiązała w przyszłości organy podatkowe podczas ewentualnej kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej.

Czynności sprawdzające

interpretacje podatkowe Wrocław

Czynności sprawdzające obok kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego są odrębnym trybem unormowany w ustawie – Ordynacja podatkowa. Czy czynności sprawdzające mogą zastąpić kontrolę podatkową i stanowić tryb całkowicie wymienny dla kontroli podatkowej?

Stawka VAT – nomenklatura scalona CN

Stawka VAT

Stawka VAT jest czynnikiem, który wpływa na wysokości ceny danego towaru albo usługi. Z tego też powodu podatnicy powinni na bieżąco śledzić zmiany w przepisach ustawy o VAT. Nomenklatura scalona jest 8-znakowym rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego (HS). Nomenklatura scalona jest systemem kodowania i klasyfikacji towarów. Powstała ona w wyniku połączenia nomenklatur Wspólnej Taryfy Celnej i Nimexe.

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z oo

Procedura likwidacji spółki z o.o. jest dość skomplikowana i czasochłonna. Wynika to z tego, że w  trakcie likwidacji wymagane jest podjęcie wielu czynności – zarówno faktycznych, jak i prawnych – mających na celu zakończenie działalności spółki. Co warto wiedzieć o procesie likwidacji spółki z o.o.?

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki zalicza się do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Jakie są przesłanki odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki? Jaki jest zakres tej odpowiedzialności oraz jak kształtuje się przedawnienie tej odpowiedzialności?