Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie tzw. klauzuli o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, które obejmuje:

  • reprezentację w postępowaniu podatkowym dotyczącym zastosowania klauzuli o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania,
  • przygotowanie odwołań od decyzji Ministra Finansów stwierdzających, że w sprawie doszło do unikania opodatkowania, a także wniosków o wydanie opinii przez Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania,
  • doradztwo w postępowaniu podatkowym, w którym organy podatkowe (skarbowe) stwierdziły nadużycie prawa przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług (odrębna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca wyłącznie VAT-u).

Kontakt:

adwokat Marek Szymała

Marek Szymała
adwokat

msz@szymalazaremba.pl
tel. +48 507 407 800