XAdES – jak otworzyć plik XAdES? Weryfikacja podpisu elektronicznego

Czym jest podpis elektroniczny i czy można go wydrukować? Jak sprawdzić czy pismo elektroniczne zostało rzeczywiście podpisane podpisem elektronicznym? Jak otworzyć plik XAdES?