Jak wypełnić wniosek RDZ? • Załącznik do wniosku RDZ

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego tzw. tarczę antykryzysowa. Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców zakłada, że jedną z form pomocy przedsiębiorcom jest zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.