Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka wykorzystywania plików cookies (zwana dalej Polityką Cookies) strony internetowej https://www.szymalazaremba.pl (zwanej dalej Stroną Internetową) określa rodzaj, zakres i sposoby korzystania z plików cookies oraz prawa użytkowników Strony Internetowej (zwanych dalej Użytkownikami lub w liczbie pojedynczej Użytkownikiem).
 1. Podmiotem przechowującym pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i/lub uzyskującym do nich dostęp jest administrator Strony Internetowej, tj. Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-235) przy ul. Grabiszyńskiej 214/40 (zwana dalej Usługodawcą).

Informacja o plikach cookies i celu ich wykorzystywania przez Usługodawcę

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Stronę Internetową.
 1. Plik cookie zawiera zazwyczaj podstawowe informacje na temat nazwy strony internetowej, z której pochodzi, długość życia ciasteczka, czyli okres przechowywania go w urządzeniu końcowym oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 1. Pliki cookies dzielą się na sesyjne (będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
 1. Usługodawca korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

  (a) pliki cookies rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkownika (np. wybrany język, region, z którego pochodzi Użytkownik) i/lub zmiany dokonane przez Użytkownika (np. zmiany rozmiaru i czcionki tekstu lub innych części Strony Internetowej, które można edytować),

  (b) pliki cookies zbierające informacje o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej, o tym, które części Strony Internetowej odwiedzane są najczęściej, a także czy Użytkownicy otrzymują ze Strony Internetowej komunikaty o błędach.

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu:(a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,(b) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania z niej (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),(c) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownik Strony Internetowej może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies lub ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari.
 1. Usługodawca informuje, że zmiana ustawień przeglądarki internetowej w odniesieniu do plików cookies może spowodować, że niektóre funkcjonalności Strony Internetowej nie będą działać poprawnie.
 1. Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownik może uzyskać np. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji Pomoc w menu swojej przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Cookies podlega przepisom prawa polskiego.
 1. Zmiana postanowień Polityki Cookies następuje poprzez odpowiednią modyfikację powyższego tekstu.