Strefa wiedzy • Prawo i podatki

Strefa wiedzy to informacje o prawie i podatkach zamieszczane przez adwokatów i radców prawnych z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba. Artykuły koncentrują się na istotnych zagadnieniach prawa podatkowego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa karnego skarbowego, prawa gospodarczego oraz spółek handlowych.

Autorzy artykułów dużą wagę przyłożyli do omówienia aspektów praktycznych, sięgając wielokrotnie do orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuły prawne są na bieżąco aktualizowane w przypadku zmian ustawodawstwa bądź trwałej zmiany postrzegania poruszonego zagadnienia w orzecznictwie sądowym.

Artykuły zamieszczane w strefie wiedzy podlegają ochronie prawnej przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem sformalizowanym, wymagającym sporego zaangażowania czasowego i poniesienia nakładów finansowych. W toku tego procesu trzeba wykonać wiele czynności zmierzających do wygaszenia działalności spółki. Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.? Jak długo trwa? Z [...]

Czytaj dalej

Pozew o rozwiązanie spółki z o.o.

Pozew o rozwiązanie spółki z o.o. to środek ostateczny, po który można sięgnąć w przypadku, gdy inne metody zawiodły. Trzeba jednak mieć świadomość, że aby powództwo o rozwiązanie spółki było skuteczne, muszą być spełnione przesłanki określone prawem. Występując na drogę postępowania sądowego, [...]

Czytaj dalej

Skutki podatkowe wycofania nieruchomości ze spółki jawnej

Dość często zdarza się, że wspólnicy decydują się wycofać nieruchomość ze spółki jawnej i przenieść ją do swojego majątku prywatnego. Może to wynikać na przykład ze zmiany strategii biznesowej. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości z majątku spółki do majątków wspólników trzeba [...]

Czytaj dalej