Strefa wiedzy • Prawo i podatki

Strefa wiedzy to informacje o prawie i podatkach zamieszczane przez adwokatów i radców prawnych z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba. Artykuły koncentrują się na istotnych zagadnieniach prawa podatkowego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa karnego skarbowego, prawa gospodarczego oraz spółek handlowych.

Autorzy artykułów dużą wagę przyłożyli do omówienia aspektów praktycznych, sięgając wielokrotnie do orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuły prawne są na bieżąco aktualizowane w przypadku zmian ustawodawstwa bądź trwałej zmiany postrzegania poruszonego zagadnienia w orzecznictwie sądowym.

Artykuły zamieszczane w strefie wiedzy podlegają ochronie prawnej przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.