Strefa wiedzy • Prawo i podatki

Strefa wiedzy to informacje o prawie i podatkach zamieszczane przez adwokatów i radców prawnych z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba. Artykuły koncentrują się na istotnych zagadnieniach prawa podatkowego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa karnego skarbowego, prawa gospodarczego oraz spółek handlowych.

Autorzy artykułów dużą wagę przyłożyli do omówienia aspektów praktycznych, sięgając wielokrotnie do orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuły prawne są na bieżąco aktualizowane w przypadku zmian ustawodawstwa bądź trwałej zmiany postrzegania poruszonego zagadnienia w orzecznictwie sądowym.

Artykuły zamieszczane w strefie wiedzy podlegają ochronie prawnej przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Skutki podatkowe wycofania nieruchomości ze spółki jawnej

Dość często zdarza się, że wspólnicy decydują się wycofać nieruchomość ze spółki jawnej i przenieść ją do swojego majątku prywatnego. Może to wynikać na przykład ze zmiany strategii biznesowej. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości z majątku spółki do majątków wspólników trzeba [...]

Czytaj dalej
Kategoria Podatek VAT
Opublikowano

Sprzedaż stacji paliw a VAT

Czy sprzedaż stacji paliw jest opodatkowana podatkiem VAT? Odpowiedź zależy od tego, czy dana transakcja może być uznana dla celów VAT za zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jak pokazuje praktyka, rozstrzygnięcie tej kwestii nie zawsze jest łatwe. Na tym tle niejednokrotnie [...]

Czytaj dalej
Kategoria Podatek VAT
Opublikowano

Darowizna firmy na rzecz dzieci a VAT

Nieodpłatne przekazanie firmy dzieciom w drodze darowizny to jeden ze sposobów na przeprowadzenie sukcesji międzypokoleniowej. Jak pokazuje praktyka, wielu przedsiębiorców, którzy planują wycofać się z biznesu, decyduje się oddać firmę w ręce najbliższej rodziny właśnie poprzez darowiznę. [...]

Czytaj dalej

Interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej

Przepisy przewidujące możliwość tworzenia fundacji rodzinnych weszły w życie ponad 2 miesiące temu i pojawiają się pierwsze indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wypowiedział się już m.in. na temat skutków podatkowych [...]

Czytaj dalej