Strefa wiedzy • Prawo i podatki

Strefa wiedzy to informacje o prawie i podatkach zamieszczane przez adwokatów i radców prawnych z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba. Artykuły koncentrują się na istotnych zagadnieniach prawa podatkowego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa karnego skarbowego, prawa gospodarczego oraz spółek handlowych.

Autorzy artykułów dużą wagę przyłożyli do omówienia aspektów praktycznych, sięgając wielokrotnie do orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuły prawne są na bieżąco aktualizowane w przypadku zmian ustawodawstwa bądź trwałej zmiany postrzegania poruszonego zagadnienia w orzecznictwie sądowym.

Artykuły zamieszczane w strefie wiedzy podlegają ochronie prawnej przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kategoria IP Box
Opublikowano

Ewidencja IP Box

Prowadzenie ewidencji jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania IP Box. Wyliczenia z ewidencji IP Box są podstawą do przygotowania deklaracji PIT/IP. Jednkaże przepisy prawa nie określają jak powinna wyglądać ewidencja IP Box.

Czytaj dalej

Zaliczki na poczet zysku komplementariusza a podatek

Choć od objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT minęły już ponad dwa lata, nadal sporna jest kwestia opodatkowania zaliczek dla komplementariusza. Chodzi o zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej, wypłacane komplementariuszowi w trakcie roku. W spółkach komandytowych wypłacanie [...]

Czytaj dalej

Założenie spółki komandytowej

W wyniku kolejnych zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu spółka komandytowa znowu zyskała na atrakcyjności. Obecnie jest to druga pod względem popularności (po spółce z o.o.) najczęściej zakładana spółka handlowa. Co warto wiedzieć o spółce komandytowej? Jak wygląda proces założenia [...]

Czytaj dalej

Zmiana zarządu w spółce z o.o.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. może być skutkiem różnych zdarzeń. Bardzo często inicjatorami zmian w składzie zarządu są wspólnicy. Ale bywa też tak, że skład zarządu zmienia się z przyczyn losowych. Jak od strony formalnej wygląda zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Od [...]

Czytaj dalej