Oferujemy wsparcie oraz doradztwo prawne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w tym między innymi:

Doradztwo prawne w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) polega na doraźnej pomocy prawnej (porada podatkowa) lub na podjęciu się prowadzenia sprawy np. w postępowaniu podatkowym, dotyczącym określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. postępowanie wymiarowe), reprezentowanie podatnika w postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, a także zastępowaniu podatnika przed organami podatkowymi w trakcie prowadzonych wobec niego kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

PIT doradztwo podatkowe Wrocław

W jaki sposób rozliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości? Czy podatek od sprzedaży nieruchomości powstanie również, jeżeli podatnik sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta, np. w spadku?

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

PIT doradztwo prawne Wrocław

Czynności sprawdzające obok kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego są odrębnym trybem unormowany w ustawie – Ordynacja podatkowa. Czy czynności sprawdzające mogą zastąpić kontrolę podatkową i stanowić tryb całkowicie wymienny dla kontroli podatkowej?

Deklaracja podatkowa po terminie

PIT po terminie

Czy każde złożenie przez podatnika deklaracji PIT po terminie będzie wykroczeniem skarbowym? Czy w każdym przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej, niezależnie od powodu niezłożenia, podatnik powinien wysłać do urzędu skarbowego tzw. czynny żal?

Podatek od kryptowalut

PIT doradztwo podatkowe Wrocław

Hasło podatek od kryptowalut ostatnimi czasy zyskał w internecie duży rozgłos. Jak sądzę wynika to z tego, że z rozliczeniem podatkowym transakcji mających za przedmiot kryptowaluty zetknęła się dość pokaźna grupa osób. Czy rzeczywiście są powody do tego by mówić, że osoby handlujące kryptowalutami mają powody do tego by czuć się zaskoczonymi?

Karuzela podatkowa

prawo podatkowe wrocław

Karuzela podatkowa jest zorganizowaną strukturą, mającą na celu uzyskanie korzyści majątkowych poprzez nienależne zaniżenie zobowiązań podatkowych w podatku VAT albo nienależny zwrot różnicy podatku VAT. W schemacie karuzeli podatkowej występują: bufory, brokerzy, znikający podatnicy, dystrybutorzy.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego

Sprzedaż udziałów należących do majątku wspólnego – czy potrzebna jest zgoda małżonka?

Czy potrzebna jest zgoda małżonka na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego – takie pytanie zadają osoby pozostające w związku małżeńskim, które planują zawrzeć umowę sprzedaży udziałów. Kwestia ta ma istotne znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy uzyskanie zgody małżonka na sprzedaż udziałów jest niemożliwe lub utrudnione.