Dochody nieujawnione

W zakresie tzw. dochodów nieujawnionych nasze usługi obejmują:

  • przedprocesowe doradztwo prawne dotyczące zabezpieczenia przyszłych interesów Klienta pod kątem ewentualnego wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie dochodów nieujawnionych,
  • reprezentowanie podatników w trakcie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego dotyczącego opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
  • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu podatkowym dotyczącym opodatkowania dochodów nieujawnionych, jak i w trakcie późniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Kontakt:

adwokat Marek Szymała

Marek Szymała
adwokat

msz@szymalazaremba.pl
tel. +48 507 407 800

Dochody nieujawnione

Dochody nieujawnione Warszawa

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r. poz. 251) kompleksowo uregulowała sposób opodatkowania dochodów nieujawnionych. Ustawa ta jest wykonaniem wytycznych i zaleceń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09.

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Dochody z nieujawnionych źródeł

Odczytanie sensu zasady in dubio pro tributario z pozoru wydaje się być zabiegiem banalnie prostym. Jakie bowiem wątpliwości może budzić twierdzenie, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.