Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, w szczególności:

  • sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług, o współpracy, licencyjne i inne,
  • przygotowujemy i opiniujemy wzorce umowne i ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług oraz umowy ramowe i wykonawcze,
  • zapewniamy wsparcie w negocjacjach z kontrahentami (także zagranicznymi),
  • doradzamy w zakresie optymalnych zabezpieczeń wykonania umowy,
  • wspieramy naszych Klientów wdochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów, a także pomagamy w obronie przed nieuzasadnionych żądaniami kontrahentów,
  • doradzamy w kwestiach związanych z rozwiązywaniem, wypowiadaniem lub odstępowaniem od zawartych umów.

Likwidacja spółki z o.o.

prawo gospodarcze Wrocław

Procedura likwidacji spółki z o.o. jest dość skomplikowana i czasochłonna. Wynika to z tego, że w  trakcie likwidacji wymagane jest podjęcie wielu czynności – zarówno faktycznych, jak i prawnych – mających na celu zakończenie działalności spółki.

Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

prawo gospodarcze adwokat Wrocław

Kto może wystąpić z powództwem o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.? Jakie przyczyny mogą uzasadniać wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.? Jakie warunki muszą być spełnione, aby wyłączenie wspólnika było skuteczne?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

prawo handlowe Wrocław

Jeżeli spółka z o.o. wyposażona została w kapitał zakładowy w minimalnej wysokości, w trakcie istnienia takiej spółki pojawia się potrzeba zapewnienia jej dodatkowych środków finansowych na dalszą działalność. Jednym ze sposobów wyposażenia spółki w dodatkowe środki finansowe jest właśnie podwyższenie kapitału zakładowego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

prawnik prawa gospodarczego wrocław

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, trzeba zadbać o to, by spełniał on wszystkie wymagane przepisami wymogi formalne i merytoryczne. Jak wygląda procedura złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy? Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, co powinien zawierać taki wniosek, a także do jakiego sądu się go składa?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego – czy potrzebna jest zgoda małżonka?

kancelaria prawna wrocław prawo gospodarcze

Czy potrzebna jest zgoda małżonka na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego – takie pytanie zadają osoby pozostające w związku małżeńskim, które planują zawrzeć umowę sprzedaży udziałów. Kwestia ta ma istotne znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy uzyskanie zgody małżonka na sprzedaż udziałów jest niemożliwe lub utrudnione.

Sprzeciw przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej

Prawo gospodarcze Wrocław

Sprzeciw jest środkiem ochrony praw przedsiębiorcy podczas prowadzonej wobec niego kontroli podatkowej. Czy ostateczne postanowienie wydane po wniesieniu przez przedsiębiorcę sprzeciwu podlega kontroli sądów administracyjnych? Jakie zmiany dla przedsiębiorcy wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.12.2017 r. SK 37/15?