Jako kancelaria prawna zapewniamy firmom rodzinnym doradztwo prawne i podatkowe w procesie sukcesji, czyli przekazania firmy następcom. Mamy świadomość, że sukcesja w firmie rodzinnej wiąże się z szeregiem wyzwań – nie tylko prawnych. Doradzając w procesach sukcesji międzypokoleniowej, staramy się dobrze poznać potrzeby danej rodziny i specyfikę prowadzonej przez nią firmy. Dbamy o to, by oferowane przez nas rozwiązania były efektywne i bezpieczne.

Nasi prawnicy oferują wsparcie zarówno na etapie planowania sukcesji, jak i wdrażania konkretnych rozwiązań mających na celu przekazanie firmy następcom.

W zależności od Państwa potrzeb zakres usług naszej kancelarii może obejmować w szczególności:

analizę sytuacji prawnej firmy pod kątem możliwości dalszego funkcjonowania w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby właściciela albo wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających zarządzanie firmą,

opracowanie indywidualnego planu sukcesji dostosowanego do Państwa oczekiwań, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, biznesowych i rodzinnych, jak również aspektów podatkowych,

przygotowanie do sukcesji poprzez restrukturyzację firmy (np. zmianę formy prawnej, podział lub połączenie spółek, uporządkowanie struktury własnościowej), dokonanie zmian w umowach/statutach spółek oraz rozdzielenie majątku prywatnego od majątku firmowego,

wdrożenie planu sukcesji poprzez sporządzenie niezbędnych dokumentów takich jak testamenty (z uwzględnieniem zapisów, zapisów windykacyjnych, poleceń, podstawień), konstytucja rodzinna, umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), umowy darowizny, umowy sprzedaży, porozumienia wspólników itp.,

doradztwo prawne i podatkowe przy zakładaniu oraz prowadzeniu fundacji rodzinnej (w tym analizę opłacalności założenia fundacji rodzinnej, przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do utworzenia i rejestracji fundacji rodzinnej oraz wniesienia do niej aktywów, a także bieżące wsparcie prawne i podatkowe w toku funkcjonowania fundacji).

Jeżeli przekazanie firmy członkom rodziny nie jest możliwe lub właściciel nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem, zapewniamy wsparcie prawne i podatkowe w zakresie alternatywnych scenariuszy działania, w szczególności:

sprzedaży firmy inwestorowi albo zaufanym pracownikom lub menedżerom (tzw. management buyout – MBO),

wprowadzenie do firmy zewnętrznego menedżera (tj. menedżera spoza rodziny),

zakończenia działalności (likwidacji firmy).

Nasi prawnicy (adwokat, radca prawny) pomagają także w przeprowadzeniu czynności sądowych i pozasądowych koniecznych w celu nabycia spadku i objęcia firmy przez spadkobiercę (w tym postępowań o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku).

Zapraszamy do kontaktu

☎ +48 608 854 279
✉ mz@szymalazaremba.pl

Podobne usługi:

Modele rozliczeń z kancelarią:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe
  • Rozliczenie godzinowe
  • Systemy mieszane

Sukcesja w firmie rodzinnej – powiązane artykuły

W Strefie wiedzy, czyli blogu prowadzonym przez naszą kancelarię prawną, publikujemy artykuły dotyczące prawnych i podatkowych aspektów sukcesji w biznesie. Nasi eksperci (radca prawny, adwokat) opisują w nich m.in. zasady działania i opodatkowania fundacji rodzinnej. Zapraszamy do zapoznania się artykułami poświęconymi tej tematyce.

założenie fundacji rodzinnej prawnik Wrocław

Fundacja rodzinna – najważniejsze informacje

Fundacja rodzinna to nowe rozwiązanie prawne, które ma ułatwiać wielopokoleniową sukcesję firm rodzinnych. Dotychczas polskie prawo nie oferowało odpowiednich instrumentów chroniących majątek firmowy przed rozproszeniem w kolejnych pokoleniach. Ustawa o fundacji rodzinnej stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane od wielu lat przez środowisko firm rodzinnych. Daje ona szansę na zabezpieczenie integralności rodzinnej firmy oraz możliwość zaplanowania sukcesji na kilka pokoleń. W artykule nasz prawnik przedstawia najważniejsze informacje na temat fundacji rodzinnej.

dziedziczenie firmy kancelaria prawna Wrocław

Aport przedsiębiorstwa w spadku a VAT

Często zdarza się, że firmę zmarłego przedsiębiorcy dziedziczy dwóch lub więcej spadkobierców. Powstaje wówczas pytanie, jakie skutki na gruncie VAT będzie miało wniesienie do spółki przysługujących spadkobiercom udziałów w odziedziczonym przedsiębiorstwie. Czy taka czynność będzie wyłączona od opodatkowania podatkiem VAT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 2 marca 2022 roku, znak: 0112-KDIL1-3.4012.443.2021.5.KK. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym nasz radca prawny omawia treść tej interpretacji.

dziedziczenie spółki Wrocław prawnik

Sukcesja w firmie rodzinnej – darowizna udziałów w sp. z o.o.

Jednym ze sposobów przeprowadzenia sukcesji w firmie rodzinnej działającej w formie spółki z o.o. jest darowizna udziałów na rzecz sukcesorów. Na co trzeba zwrócić uwagę przed zawarciem umowy darowizny udziałów w spółce z o.o.? O jakich formalnościach powinni pamiętać darczyńca i obdarowany? Czy taka darowizna musi być dokonana aktem notarialnym? I wreszcie – czy z tytułu darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba płacić podatek? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule opublikowanym na blogu naszej kancelarii.

doradztwo sukcesyjne Wrocław

Przygotowanie do sukcesji: przekształcenie spółki cywilnej w sp. z o.o.

Jedną z korzyści, jaką może dać przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o., jest ułatwienie procesu sukcesji. Warto mieć świadomość, że w przypadku spółki cywilnej przeprowadzenie zmiany pokoleniowej bywa trudne. Wynika to ze specyfiki spółki cywilnej. W istocie nie jest ona bowiem w spółką (podmiotem prawa), lecz jedynie umową między wspólnikami. Śmierć wspólnika spółki cywilnej może więc spowodować spore perturbacje w działalności firmy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku spółki z o.o. Taka spółka nie tylko jest podmiotem prawa, ale – co ważne – oferuje też instrumenty pozwalające na optymalne uregulowanie kwestii sukcesyjnych.

sukcesja w firmie kancelaria prawna Wrocław

Indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej

Przepisy o fundacji rodzinnej weszły w życie 22 maja 2023 roku i pojawiają się pierwsze indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące jej opodatkowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się już m.in. na temat skutków podatkowych wniesienia przez fundatora akcji do fundacji rodzinnej (interpretacja z 7.06.2023 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.163.2023.2.MF) oraz możliwości uznania fundacji rodzinnej za podatnika VAT w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (interpretacja z 19.07.2023 r., znak: 0114-KDIP4-3.4012.205.2023.3.DS). Nasz radca prawny dokonał przeglądu tych interpretacji i sprawdził, co z nich wynika.

doradztwo prawne dla firm rodzinnych

Przygotowanie do sukcesji: zmiana formy prawnej ze spółki jawnej na spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. może stanowić element przygotowania do procesu sukcesji. Oczywiście – jak każda poważna decyzja biznesowa – zmiana dotychczasowej formy prawnej powinna być przemyślana, a sam proces transformacji starannie zaplanowany i profesjonalnie wdrożony. Zapraszamy do odwiedzenia bloga kancelarii, gdzie nasz radca prawny omawia procedurę przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. Nasz ekspert wyjaśnia jak długo trwa proces przekształcenia i z jakimi kosztami się wiąże. Tłumaczy także kiedy przekształcenie spółki można przeprowadzić w trybie uproszczonym i na czym polegają uproszczenia.