Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach związanych z umowami dotyczącymi nieruchomości, w szczególności:

  • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, identyfikujemy ryzyka związane z nabyciem nieruchomości oraz doradzamy w zakresie sposobu usunięcia lub ograniczenia tych ryzyk,
  • przygotowujemy i opiniujemy umowy sprzedaży (zakupu) nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, a także umowy najmu i dzierżawy oraz oferujemy wsparcie w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,
  • analizujemy umowy pod kątem występowania tzw. klauzul abuzywnych,
  • pomagamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym służebności.

Umowa deweloperska

Analiza umów Wrocław

Do istotnych umów dotyczących zakupu nieruchomości zaliczyć należy tzw. umowę deweloperską. Umowę tą zawiera się wyłącznie w formie aktu notarialnego. Z tego powodu warto zadbać o to, aby sporządzona ona została przez zawodowego prawnika np. adwokata albo radcę prawnego.

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Opiniowanie umów Wrocław

Czy podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy takiej spółki?  Istniejące na tym tle wątpliwości stały się przyczyną podjęcia uchwały w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała NSA z 13 marca 2017 roku, sygnatura II FPS 5/16).

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Sporządzanie umów Wrocław

W niniejszym artykule znajdziecie Państwo odpowiedzi m. in. na pytania: Kiedy nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej? W jakich sytuacjach deweloper może odstąpić od umowy deweloperskiej? W jakim terminie należy odstąpić od umowy deweloperskiej, aby odstąpienie było skuteczne?