Umowy dotyczące nieruchomości

Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

  • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, identyfikujemy ryzyka związane z nabyciem nieruchomości oraz doradzamy w zakresie sposobu usunięcia lub ograniczenia tych ryzyk,
  • przygotowujemy i opiniujemy umowy sprzedaży (zakupu) nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, a także umowy najmu i dzierżawy oraz oferujemy wsparcie w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,
  • pomagamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym służebności.

Kontakt:

Radca prawny

Marzena Zaremba
radca prawny

mz@szymalazaremba.pl
tel. +48 608 854 279