Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w tym:

Indywidualna interpretacja podatkowa jest narzędziem pozwalającym podatnikom na weryfikację zgodności przyjętej przez nich wykładni przepisów prawa podatkowego z wykładnią organów podatkowych. Wyłączną drogą do uzyskania przez podatnika takiego stanu rzeczy jest wystąpienie przez niego z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. Wszelkie inne informacje lub zapewnienia otrzymane przez telefon od urzędników skarbowych nie tworzą takiego stanu ochrony podatnika, jaki wynika z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Wniosek o indywidualną interpretację podatkową musi zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Oba te elementy wniosku są istotne dla końcowego efektu tzn. uzyskania korzystnej dla podatnika indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Wniosek o indywidualną interpretację prawa podatkowego

Interpretacje prawa podatkowego

Interpretacja prawa podatkowego pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez urzędy uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Opodatkowanie kryptowalut

Podatek od kryptowalut

W przypadku wątpliwości w jaki sposób rozliczyć podatek od kryptowalut podatnik może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Indywidualna interpretacja prawa podatkowego, w zakresie interpretacji przepisów, będzie wiązała w przyszłości organy podatkowe podczas ewentualnej kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej.

IP BOX

IP BOX

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.

Stawka VAT – nomenklatura scalona CN

Stawka VAT

Stawka VAT jest czynnikiem, który wpływa na wysokości ceny danego towaru albo usługi. Z tego też powodu podatnicy powinni na bieżąco śledzić zmiany w przepisach ustawy o VAT. Nomenklatura scalona jest 8-znakowym rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego (HS). Nomenklatura scalona jest systemem kodowania i klasyfikacji towarów. Powstała ona w wyniku połączenia nomenklatur Wspólnej Taryfy Celnej i Nimexe.

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z oo

Procedura likwidacji spółki z o.o. jest dość skomplikowana i czasochłonna. Wynika to z tego, że w  trakcie likwidacji wymagane jest podjęcie wielu czynności – zarówno faktycznych, jak i prawnych – mających na celu zakończenie działalności spółki. Co warto wiedzieć o procesie likwidacji spółki z o.o.?

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki zalicza się do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Jakie są przesłanki odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki? Jaki jest zakres tej odpowiedzialności oraz jak kształtuje się przedawnienie tej odpowiedzialności?