Nasza kancelaria prawna zapewnia kompleksowe doradztwo z zakresu prawa spółek. Oferujemy pomoc w założeniu i likwidacji spółki oraz przy przekształcaniu, połączeniu i podziałach spółek. Nasi prawnicy doradzają też przy przekształceniach jednoosobowych firm w spółki oraz przy wnoszeniu aportów.

W ramach praktyki prawa spółek zapewniamy wsparcie w zakładaniu, reorganizacji i likwidacji spółek.

Pomagamy także w tworzeniu i zamykaniu innych podmiotów gospodarczych. Zakres usług naszej kancelarii obejmuje w szczególności:

doradztwo w zakresie optymalnej prawnie i podatkowo formy prowadzenia działalności (jaką spółkę założyć, jak ukształtować jej strukturę organizacyjną),

zakładanie spółek, w tym spółek z udziałem inwestorów zagranicznych, spółek celowych, startupów technologicznych, spółek typu spin-off i spin-out,

tworzenie optymalnych prawnie i podatkowo struktur holdingowych (grup kapitałowych),

zakładanie stowarzyszeń i fundacji, w tym fundacji rodzinnej,

rejestrowanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,

przeprowadzanie reorganizacji spółek i grup kapitałowych, w tym przekształcenia spółek, aporty, połączenie spółek, podział spółki,

przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. lub inną spółkę kapitałową,

likwidacja spółki i wykreślenie spółki z KRS, a w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i prostej spółki akcyjnej – także rozwiązanie spółki bez likwidacji.

Nasi prawnicy świadczą usługi prawne w języku polskim i angielskim. W zakresie innych języków nasza kancelaria prawna współpracuje z tłumaczami przysięgłymi.

Obsługujemy nie tylko Klientów z Wrocławia i okolic, ale również z innych miast.

Zapraszamy do kontaktu

☎ +48 608 854 279
✉ mz@szymalazaremba.pl

Podobne usługi:

Zobacz więcej:

Zapewniamy kompleksową pomoc prawnika w założeniu spółki dowolnego typu (osobowej lub kapitałowej):

jawnej,

partnerskiej,

komandytowej,

komandytowo-akcyjnej (SKA),

z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),

akcyjnej (SA),

prostej spółki akcyjnej (PSA).

prawnik od spółek wrocławOferujemy również wsparcie w zakładaniu spółek z udziałem cudzoziemców oraz tworzeniu i rejestracji oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Pomagamy też zakładać stowarzyszenia i fundacje, w tym fundacje rodzinne.

Jak możemy pomóc w założeniu spółki?

Dokładny zakres usług naszej kancelarii przy założeniu i rejestracji spółki ustalamy indywidualnie z Klientem. Pomoc radcy prawnego lub adwokata w otwarciu spółki może mieć charakter kompleksowy albo dotyczyć wybranych aspektów lub czynności związanych z utworzeniem spółki (np. przygotowanie tekstu umowy spółki).

Usługi naszych prawników mogą obejmować w szczególności:

1) wstępną konsultację w celu omówienia Państwa oczekiwań i planów biznesowych (spotkanie w kancelarii we Wrocławiu lub w formie zdalnej),

2) doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru optymalnego typu spółki i jej struktury organizacyjnej,

3) przygotowanie projektu umowy spółki dopasowanej do Państwa potrzeb i zakładanych celów biznesowych,

4) asystowanie przy zawieraniu umowy spółki u notariusza lub zawarcie umowy spółki w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego naszym prawnikom,

5) przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz rejestrację spółki w KRS,

6) sporządzenie zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustalenie beneficjentów rzeczywistych spółki).

Powierzając nam założenie spółki, zyskują Państwo pewność, że nasz prawnik dopilnuje wszystkich niezbędnych formalności. Zadba też o to, by umowa spółki była dopasowana do potrzeb wspólników. W efekcie otrzymacie Państwo spółkę “skrojoną na miarę”, zarejestrowaną w KRS oraz posiadającą numery NIP i REGON.

Ile trwa rejestracja spółki?

Czas przygotowania projektu umowy spółki oraz pozostałych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wynosi od 3 do 10 dni roboczych.

Wniosek o rejestrację spółki sąd rejestrowy powinien rozpoznać w ciągu 7 dni od daty wpływu. Z naszych doświadczeń wynika, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu zazwyczaj rejestruje spółki w tym terminie. Czasem jednak czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy może być dłuższy (np. w okresie wakacyjnym, urlopowym).

Natomiast spółki zakładane przez system S24 są najczęściej rejestrowane w ciągu 1-2 dni roboczych.

Jako kancelaria prawna zawsze dokładamy wszelkich starań, aby założenie spółki przebiegło szybko i sprawnie. W tym celu na bieżąco monitorujemy przebieg rejestracji spółki w KRS. W razie potrzemy składamy wniosek o przyspieszenie postępowania.

Jakie są koszty założenia spółki?

Na koszty założenia spółki oraz jej rejestracji w KRS składają się następujące wydatki:

1) koszty przygotowania przez radcę prawnego lub adwokata projektu umowy spółki oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki (wyceniane indywidualnie),

2) opłaty notarialne (wysokość taksy notarialnej zależy od wartości wkładów lub wysokości kapitału zakładowego),

3) podatek od czynności cywilnoprawnych (stawka: 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego w przypadku spółki kapitałowej),

4) opłata sądowa i opłata za ogłoszenie w MSiG (łącznie 600 zł).

Powyższe zestawienie kosztów dotyczy spółki zakładanej przy udziale notariusza i rejestrowanej przez Portal Rejestrów Sądowych.

W przypadku spółki zakładanej przez S24 nie ma konieczności ponoszenia opłat notarialnych, a opłata sądowa i opłata za ogłoszenie w MSiG wynoszą łącznie 350 zł.

Zakładanie spółek - Wrocław i inne miasta

Rejestrujemy spółki nie tylko dla przedsiębiorców z Wrocławia i okolic (Opole, Legnica, Wałbrzych), ale z całej Polski. W szczególności pracujemy dla Klientów z miast takich jak Warszawa, Poznań, Katowice i Kraków.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe przy wnoszeniu aportów (wkładów niepieniężnych) do spółek osobowych i spółek kapitałowych. Oferujemy wsparcie zarówno przy wnoszeniu aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych składników majątkowych (np. nieruchomości, praw autorskich). Nasze doradztwo przy wniesieniu aportu może obejmować w szczególności:

pomoc w wydzieleniu i opisaniu przedmiotu aportu,

uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej,

sporządzenie uchwał, umów i innych potrzebnych dokumentów,

rejestrację w KRS,

wsparcie w procesie informowania pracowników o przejściu zakładu pracy, uzyskaniu zgód kontrahentów, urzędów itp.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i pomoc prawną przy przekształcaniu jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę kapitałową.

Zmiana jednoosobowej firmy na spółkę może być przeprowadzona w różny sposób, w tym przez tzw. przekształcenie kodeksowe.

przekształcenie JDG w spółkę kancelaria wrocław Nasi radcowie prawni i adwokaci dokładnie analizują sytuację Klienta i na tej podstawie wskazują najkorzystniejsze rozwiązanie. Bierzemy przy tym pod uwagę wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia przekształcanego przedsiębiorcy – prawne, podatkowe i biznesowe.

Jak możemy pomóc przy przekształceniu JDG w spółkę?

Zakres oferowanego przez nas wsparcia przy przekształceniu JDG w spółkę obejmuje m.in.:

1) analizę sytuacji firmy pod kątem planowanego przekształcenia,

2)wskazanie najkorzystniejszego sposobu przejścia z JDG na spółkę z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych i biznesowych,

3)zap lanowanie całego procesu oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu działań,

4) sporządzenie części prawnej planu przekształcenia, aktu założycielskiego spółki, oświadczenia o przekształceniu itp.,

5) złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia,

6) koordynację procesu przekształcenia, współpracę z biegłym rewidentem, asystę podczas czynności u notariusza,

7) przygotowanie wniosku do sądu rejestrowego wraz z kompletem załączników oraz rejestrację przekształcenia w KRS,

8) złożenie wniosku o publikację ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przekształcenie JDG w spółkę - Wrocław i inne miasta

Świadczymy usługi nie tylko dla przedsiębiorców z Wrocławia i okolic (Legnica, Opole, Wałbrzych), ale z całej Polski. W szczególności obsługujemy Klientów z miast takich jak Katowice, Poznań, Kraków i Warszawa.

Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową pomoc przy przekształcaniu spółek.

pomoc przy przekształceniu spółki wrocławDoradzaliśmy zarówno przy przekształceniach dużych spółek z udziałem kapitału zagranicznego, jak i lokalnych firm rodzinnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy zaoferować doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich aspektach związanych ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności.

Jak możemy pomóc przy przekształceniu spółki?

Szczegółowy zakres doradztwa przy przekształceniu spółki ustalamy zawsze indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania Klienta, rodzaj przekształcenia i sytuację spółki.

Przykładowo pomoc naszego radcy prawnego lub adwokata przy przekształceniu spółki może obejmować:

1) analizę stanu prawnego spółki pod kątem planowanego przekształcenia (posiadanych przez spółkę koncesji, licencji, zezwoleń, dotacji, konieczności uzyskania zgód kontrahentów na zmianę formy prawnej itp.),

2) zaplanowanie procesu przekształcenia i potrzebnych działań oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu,

3) sporządzenie części prawnej planu przekształcenia oraz pozostałych dokumentów wymaganych w celu zmiany formy prawnej (np. uchwały w sprawie przekształcenia, umowy spółki przekształconej i zawiadomień wspólników itd.),

4) przygotowanie wymaganych wniosków do sądu rejestrowego (KRS) wraz z kompletem załączników oraz rejestrację przekształcenia w KRS,

5) złożenie wniosku o publikację ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

6) po przekształceniu pomoc w sporządzeniu zgłoszenia aktualizacyjnego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także w uzyskaniu zgód urzędowych w związku z posiadanymi przez spółkę nieruchomościami, koncesjami, zezwoleniami, licencjami itp., dokonanie aktualizacji w sądzie wieczystoksięgowym, urzędach, rejestrach oraz przygotowanie projektu zawiadomienia kontrahentów spółki o przekształceniu.

Jakie spółki można przekształcić?

Przekształcenie jest możliwe w przypadku wszystkich typów spółek handlowych, a także w przypadku spółki cywilnej.

Przekształcenia spółek mogą więc przebiegać w następujących kierunkach:

1) spółkę kapitałową można przekształcić w spółkę osobową (np. spółka akcyjna może się przekształcić w spółkę komandytowo-akcyjną),

2) spółka kapitałowa może ulec transformacji w inny typ spółki kapitałowej (np. spółka z o.o. w spółkę akcyjną),

3) możliwe jest przekształcenie spółki osobowej w spółkę osobową innego typu (np. przekształcenie spółki komandytowej w jawną),

4) spółka osobowa może podlegać przekształceniu w spółkę kapitałową (np. spółka jawna w spółkę z o.o.),

5) spółka cywilna może przekształcić się w spółkę osobową (np. jawną) lub kapitałową (np. spółkę z o.o.).

Możliwe jest też przekształcenie jednoosobowej firmy (JDG) w spółkę z o.o. lub inną spółkę kapitałową.

Natomiast przekształcenie jest wykluczone w przypadku spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, oraz spółka w upadłości.

Jak długo trwa przekształcenie spółki?

Długość procesu przekształcenia zależy w szczególności od jego kierunku oraz sytuacji prawnej spółki. Na przykład przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. trwa zazwyczaj ok. 2-3 miesiące. Z kolei przekształcenie w spółkę akcyjną trwa najdłużej. W trakcie tej procedury konieczne jest bowiem poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta. Takie badanie trwa zaś do 2 miesięcy.

Jakie są koszty przekształcenia spółki?

Koszty przekształcenia spółki obejmują:

1) koszty sporządzenia sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia,

2) opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych (jeśli w wyniku przekształcenia nastąpi zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału spółki kapitałowej),

3) opłaty: sądową, skarbową (jeśli wniosek do KRS składany jest przez pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego) oraz za MSiG,

4) wydatki związane z badaniem planu przekształcenia przez biegłego rewidenta (przy przekształceniu w spółkę akcyjną),

5) opłaty związane z aktualizacją danych po przekształceniu w sądach, rejestrach, urzędach itp.,

6) wynagrodzenie za pomoc prawnika w przekształceniu spółki.

Przekształcanie spółek - Wrocław i inne miasta

Pomagamy w zmianie formy prawnej nie tylko przedsiębiorcom z Wrocławia i okolic (Wałbrzych, Opole, Legnica, Jelenia Góra), ale z całej Polski.

połączenie spółek wrocławNasi prawnicy specjalizujący się w prawie spółek zapewniają kompleksowe wsparcie w procesach łączenia spółek. Doradzamy zarówno przy połączeniu przez przejęcie spółki, jak i  przy łączeniu się spółek przez zawiązanie nowej spółki.

Co obejmuje doradztwo przy połączeniu spółek?

Szczegółowy zakres doradztwa naszych prawników przy połączeniu spółek ustalamy indywidualnie. Uwzględniamy przy tym w szczególności Państwa oczekiwania, sposób połączenia, liczbę łączących się spółek oraz ich sytuację.

Usługi naszej kancelarii w zakresie połączenia spółek mogą obejmować w szczególności:

1) przeprowadzenie audytu prawnego łączących się spółek oraz opracowanie strategii połączenia,

2) zaplanowanie procesu połączenia i potrzebnych działań oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu,

3) sporządzenie przez radcę prawnego lub adwokata projektów dokumentów połączeniowych: planu połączenia, uchwał o połączeniu spółek, zmian umowy/statutu spółki przejmującej lub umowy/statutu spółki nowo zawiązanej, sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, zawiadomień wspólników,

4) zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego i złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania tego planu,

5) przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia w MSiG,

6) zapewnienie koordynacji działań w procesie połączenia oraz przygotowanie projektów zawiadomień pracowników i kontrahentów,

7) przygotowanie wymaganych wniosków do sądu rejestrowego (KRS) wraz z kompletem załączników oraz ich złożenie i działanie przed KRS,

8) sporządzenie i złożenie wniosku o publikację ogłoszenia o połączeniu spółek w MSiG,

9) po połączeniu pomoc w sporządzeniu zgłoszenia aktualizacyjnego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także dokonanie aktualizacji w sądzie wieczystoksięgowym, urzędach, rejestrach itp.

Jakie spółki mogą się połączyć?

Połączyć mogą się spółki kapitałowe, czyli spółka z o.o., spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna. Mogą one łączyć się zarówno między sobą, jak i z handlowymi spółkami osobowymi, czyli np. ze spółką jawną lub komandytową. Co ważne, w przypadku połączenia spółki kapitałowej i spółki osobowej spółką przejmującą lub nowo zawiązaną nie może być spółka osobowa.
Ponadto możliwe jest połączenie spółek osobowych – przy czym może to nastąpić jedynie przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.
Dodatkowo w przypadku spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej w grę wchodzi połączenie transgraniczne. Przy takim połączeniu spółka komandytowo-akcyjna nie może być jednak spółką przejmującą albo nowo zawiązaną.

Jak długo trwa połączenie spółek?

Czas trwania procedury połączenia spółek zależy m.in. od rodzaju połączenia, sprawnej koordynacji działań podejmowanych przez zarządy łączących się spółek, tempa pracy biegłego rewidenta wyznaczonego do zbadania planu połączenia oraz sądu rejestrowego. W praktyce połączenie spółek trwa zazwyczaj około 5 do 9 miesięcy.

Jakie są koszty połączenia spółek?

Połączenie spółek wiąże się m.in. z następującymi wydatkami:

1) koszt dokonania wyceny majątku spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki,

2) opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych,

3) opłaty: sądowe, skarbowe (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do działania przed KRS adwokatowi lub radcy prawnemu) oraz za ogłoszenia w MSiG,

4) wydatki związane z badaniem planu połączenia przez biegłego rewidenta (badanie planu połączenia nie zawsze jest wymagane),

5) opłaty związane z aktualizacją danych po przekształceniu w sądach, rejestrach, urzędach itp.,

6) wynagrodzenie prawnika doradzającego przy połączeniu spółek.

podział spółki prawnik wrocławZapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w zakresie podziału spółki. Oferowane przez nas wsparcie może obejmować w szczególności:

analizę sytuacji spółki pod kątem ewentualnych ryzyk prawnych związanych z planowanym podziałem,

analizę skutków podatkowych podziału spółki oraz ewentualnych ryzyk podatkowych związanych z planowanym podziałem,

zaplanowanie procesu podziału spółki i potrzebnych działań oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu czynności,

przygotowanie dokumentów formalnoprawnych wymaganych w celu podziału spółki (plan podziału, uchwała o podziale itp.),

doradztwo i wsparcie w procesie informowania pracowników o przejściu (części) zakładu pracy,

przygotowanie wniosków do KRS wraz z wymaganymi załącznikami oraz rejestracja podziału spółki w KRS,

złożenie wniosku o publikację wymaganego ogłoszenia o podziale spółki w MSiG,

pomoc w dokonaniu aktualizacji w rejestrach i urzędach, powiadomienie kontrahentów itp.

likwidacja spółek wrocławNasza kancelaria prawna oferuje kompleksową pomoc w zamknięciu spółki. Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych i podatkowych związanych z zakończeniem działalności gospodarczej. Nasi prawnicy (adwokat, radca prawny) pomagają w rozwiązaniu i likwidacji wszystkich typów spółek:

jawnej,

parterskiej,

komandytowej,

komandytowo-akcyjnej (SKA),

z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),

akcyjnej (SA),

prostej spółki akcyjnej (PSA).

Jak możemy pomóc w likwidacji spółki?

Zakres naszego wsparcia przy likwidacji i rozwiązaniu spółki ustalamy zawsze indywidualnie. Bierzemy przy tym pod uwagę Państwa oczekiwania, typ spółki oraz jej sytuację. Pomoc prawnika w zakończeniu działalności spółki może mieć charakter kompleksowy (przeprowadzenie całej procedury likwidacji aż do wykreślenia spółki z KRS) albo dotyczyć wybranych przez Państwa czynności. W przypadku spółek osobowych nasza kancelaria prawna oferuje wsparcie w tzw. uproszczonej likwidacji (rozwiązanie spółki bez prowadzenia likwidacji).

Przykładowo nasza pomoc w zamknięciu spółki z o.o. może obejmować:

1) przygotowanie projektu uchwały o rozwiązaniu spółki oraz uchwały o powołaniu likwidatora lub likwidatorów,

2) sporządzenie kompletu dokumentów potrzebnych do zgłoszenia otwarcia likwidacji do KRS i wysłanie ich przez Portal Rejestrów Sądowych,

3) zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o rozwiązaniu spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności,

4) zapewnienie przez naszego prawnika koordynacji działań w procesie likwidacji, pomoc w ściągnięciu wierzytelności, informowanie o wymaganych czynnościach i współpraca z biurem rachunkowym,

5) przygotowanie projektu uchwały o zatwierdzeniu bilansu otwarcia likwidacji i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji,

6) sporządzenie zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego w związku z otwarciem likwidacji,

7) przygotowanie projektów wszystkich uchwał wymaganych w związku z zakończeniem likwidacji spółki,

8) sporządzenie i wysłanie przez naszego radce prawnego wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Jak długo trwa likwidacja spółki?

Czas potrzebny do zakończenia działalności i rozwiązania spółki zależy w szczególności od typu spółki. Znaczenie ma też sytuacja, w jakiej znajduje się dana spółka. Dotyczy to w szczególności zobowiązań, należności, liczby składników majątku, które wymagają spieniężenia.

Co do zasady, likwidacja spółek osobowych (np. spółki jawnej lub komandytowej) trwa krócej niż spółek kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjnej). W przypadku spółek osobowych można też rozwiązać spółkę bez likwidacji – jest to wariant szybszy i tańszy.

Przy spółkach kapitałowych proces likwidacji jest bardziej złożony i sformalizowany. Na przykład likwidacja spółki z o.o. musi trwać co najmniej 6 miesięcy od opublikowania w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji. Na długość procesu likwidacji wpływa również sytuacja prawna konkretnej spółki. W praktyce likwidacja spółki z o.o. trwa zazwyczaj ok. 8-9 miesięcy.

Likwidacja spółki - Wrocław i inne miasta

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie likwidacji spółek nie tylko dla Klientów z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale z całej Polski.

Oferujemy pomoc w tzw. uproszczonej likwidacji spółki.

zamknięcie spółki bez likwidacjiWykreślenie spółki z KRS bez prowadzenia pełnej procedury likwidacji jest możliwe w przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz prostej spółki akcyjnej. Zamknięcie spółki w tym trybie jest zazwyczaj rozwiązaniem szybszym i mniej kosztownym niż prowadzenie pełnej likwidacji.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

analizę możliwości rozwiązania spółki bez likwidacji,

doradztwo prawne i podatkowe w zakresie sposobu i skutków rozwiązania spółki,

sporządzenie kompletu dokumentów wymaganych w celu zamknięcia spółki,

koordynację całego procesu, współpracę z księgowością oraz asystę przy czynnościach u notariusza,

złożenie wniosku do sądu rejestrowego i monitorowanie postępowania aż do wykreślenia spółki z KRS.

Przekształcanie spółek – zrealizowane projekty:

Reorganizacja dwóch spółek z branży budowlanej

Dla naszego Klienta przeprowadziliśmy reorganizacje dwóch spółek komandytowych. Jedną ze spółek komandytowych przekształciliśmy w spółkę z o.o. Następnie przygotowaliśmy umowy sprzedaży udziałów, aby uprościć strukturę właścicielską spółki przed przejściem na estoński CIT. Z kolei w drugiej spółce przeprowadziliśmy zmiany w składzie wspólników oraz przekształcenie w spółkę jawną.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. w miesiąc

Miło nam poinformować o sfinalizowaniu przez naszą kancelarię przekształcenia spółki jawnej w sp. z o.o. w trybie uproszczonym. Proces przekształcenia przeprowadziliśmy w ekspresowym tempie – krótszym niż miesiąc! Sfinalizowanie przekształcenia w tak krótkim czasie było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy kancelarii z Klientem i jego księgowością, a także sprawnemu działaniu sądu rejestrowego w Lublinie.

3 przekształcenia zarejestrowane w jednym miesiącu

W grudniu 2021 roku zakończyliśmy dla Klientów 3 projekty przekształceniowe. Do pomyślnej finalizacji każdego z tych projektów przyczyniła się sprawna współpraca z Klientami i ich biurami rachunkowymi. Nasi prawnicy przygotowali wszystkie niezbędne dokumenty formalnoprawne i koordynowali proces przekształcenia. Dzięki temu przekształcenia spółek udało się zarejestrować zgodnie z założonym harmonogramem.

Prawo spółek – artykuły

W Strefie Wiedzy, czyli blogu prowadzonym przez naszą kancelarię prawną, publikujemy artykuły m.in. z zakresu prawa spółek. Nasi eksperci (adwokat, radca prawny) omawiają zagadnienia związane z zakładaniem, transformacją (przekształcenia, połączenia, podziały, aporty), oraz likwidacją spółek handlowych. Zapraszamy do zapoznania się artykułami poświęconymi tej tematyce.

rejestracja spółki zoo wrocław

Rejestracja spółki z o.o.

Założenie spółki z o.o. możliwe jest obecnie na dwa sposoby. Pierwszy sposób (uproszczony) polega na założeniu spółki z o.o. przy pomocy wzorca umowy udostępnionego na portalu S24. Drugi sposób (tradycyjny) wiąże się z wizytą u notariusza (umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest w formie aktu notarialnego). Założenie spółki z o.o. w sposób tradycyjny (“papierowy”) jest bardziej czasochłonne i wiąże się z wyższymi kosztami. Jego niewątpliwą zaletą jest jednak możliwość dopasowania umowy spółki z o.o. do potrzeb wspólników. Jak przebiega założenie spółki z o.o. krok po kroku? Jak długo trwa rejestracja spółki we Wrocławiu? Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

założenie spółki Wrocław prawnik

Założenie spółki komandytowej

Jeszcze do niedawna założenie spółki komandytowej było dość oczywistym wyborem dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Następnie wieloletnia kariera spółek komandytowych ulegała zachwianiu w związku objęciem ich podatkiem CIT. Niemniej w wyniku kolejnych zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu spółka komandytowa znowu zyskała na atrakcyjności. Obecnie spółka komandytowa jest drugą pod względem popularności najczęściej zakładaną spółką handlową. Co warto wiedzieć o spółce komandytowej? Jak wygląda proces założenia spółki komandytowej? Dla kogo ta forma prowadzenia działalności może być atrakcyjna?

blank

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Aport nieruchomości do spółki z o.o. może mieć miejsce na etapie zakładania spółki albo w ramach podwyższenia kapitału zakładowego istniejącej firmy. Nasza kancelaria prawna przygotowała artykuł, w którym wyjaśniamy, jak wnieść nieruchomość do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W artykule radca prawny wyjaśnia czy do skutecznego wniesienia nieruchomości do nowo zakładanej spółki wystarczy sama umowa spółki? Jak wnieść aportem nieruchomość w ramach podwyższenia kapitału zakładowego? Czy wniesienie aportu w postaci nieruchomości jest możliwe w przypadku spółki S24?

przekształcenie spółek wrocław kancelaria

Na co uważać przy przekształceniu spółki

Zmiana formy prawnej spółki zawsze wymaga starannego przemyślenia i zaplanowania. Dlatego ważne jest, aby doradztwo prawne przy przekształceniu spółki miało charakter kompleksowy. Pomoc prawnika nie powinna ograniczać się tylko do sporządzenia dokumentów wymaganych przez KSH i zarejestrowania przekształcenia w KRS. Rolą radcy prawnego specjalizującego się w przekształceniach spółek jest także wcześniejsze przeanalizowanie sytuacji prawnej firmy. Chodzi o to, aby przekształcenie spółki przebiegło bez zakłóceń, a wspólnicy nie zostali zaskoczeni nieprzewidzianymi, negatywnymi skutkami restrukturyzacji. Na blogu naszej kancelarii wskazujemy kilka wybranych zagadnień, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

przekształcenie firmy w spółkę

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Firmę prowadzoną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) można przekształcić w spółkę kapitałową – np. w spółkę z o.o. Jedną z korzyści przejścia z JDG na spółkę jest ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym przedsiębiorcy. Aby zmienić formę prawną działalności, trzeba jednak dopełnić formalności wymaganych przez Kodeks spółek handlowych. Dlatego przeprowadzenie reorganizacji firmy warto powierzyć kancelarii specjalizującej się w przekształceniach. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym nasz prawnik od spółek opisuje, jak przebiega przekształcenie JDG w spółkę z o.o. Jaką formę powinien mieć plan przekształcenia i czy musi być zbadany przez biegłego rewidenta?

Przekształcenie spółki komandytowej Wrocław

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem. Dotyczy to nie tylko firm z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale z całej Polski. Wyraźny wzrost popularności tego kierunku przekształcenia wynika ze zmiany przepisów podatkowych. W odpowiedzi na duże zainteresowanie tą tematyką przygotowaliśmy artykuł o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Radca prawny z naszej kancelarii wyjaśnia w nim jakie dokumenty są potrzebne do przekształcenia sp. k. w sp. z o.o. Nasz prawnik tłumaczy też kiedy spółka komandytowa stanie się spółką z o.o. Odpowiada także na pytanie, czy każda spółka komandytowa może się przekształcić w spółkę z o.o.

połączenie spółek radca prawny

Połączenie spółek – na czym polega i jakie ma skutki?

Połączenie spółek może być sposobem na uproszczenie struktury organizacyjnej podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej. W takim przypadku dzięki konsolidacji nastąpić może z jednej strony wzrost efektywności zarządzania, z drugiej zaś – ograniczenie kosztów działalności. Na połączenie swoich biznesów zdecydować mogą się też przedsiębiorcy, który funkcjonowali do tej pory niezależnie od siebie. Dzięki integracji swoich firm zyskają szansę na wykorzystanie tzw. efektu synergii. Warto wiedzieć, że przepisy przewidują dwa sposoby połączenia spółek. Pierwszy sposób (określany jako inkorporacja) to połączenie przez przejęcie innej spółki. Druga metoda (zwana fuzją) polega na połączeniu spółek przez zawiązanie nowej spółki. Jak od strony formalnej wygląda połączenie spółek?

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. Wrocław

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o.

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. może być sposobem na uproszczenie struktury i obniżenie kosztów działalności. Dotyczy to sytuacji, gdy firma działała dotąd w formie „sp. z o.o. sp. k.”. W szczególności połączenie spółek może nastąpić przez przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o., czyli dotychczasowego komplementariusza. Dzięki temu zamiast struktury „sp. z o.o. sp. k.” (składającej się z dwóch podmiotów) pozostanie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z biznesowego punktu widzenia nastąpi zatem „przekształcenie sp. z o.o. sp. k.” w spółkę z o.o. Na czym polega połączenie spółek i jakie ma skutki? Jak wygląda proces łączenia się spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie zalety i ryzyka wiążą się z przejęciem spółki komandytowej przez spółkę z o.o.?

połączenie spółek kancelaria prawna

Uproszczone połączenie spółek

Uproszczone połączenie spółek to rozwiązanie, dzięki któremu proces konsolidacji firm można przeprowadzić szybciej i przy mniejszym nakładzie finansowym. W przypadku połączenia spółek w trybie uproszczonym odpada bowiem część formalności, których trzeba dopełnić w standardowej procedurze połączeniowej. Warto wiedzieć, że Kodeks spółek handlowych przewiduje kilka sytuacji, w których przy łączeniu spółek można skorzystać z ułatwień. W istocie mamy zatem do czynienia z kilkoma nieco różnymi procedurami uproszczonego łączenia spółek. Jakie ułatwienia są dostępne w zależności od konfiguracji, w której następuje fuzja spółek? W jakich sytuacjach połączenie spółek może nastąpić w trybie uproszczonym? Zapraszamy do lektury artykułu przygotowanego przez naszego prawnika.

Likwidacja spółki z o.o. Wrocław

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przeprowadzenia procedury likwidacji. Jest to konieczne do formalnego zakończenia działalności spółki. Dopiero po przeprowadzeniu likwidacji i uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego (np. SR dla Wrocławia – Fabrycznej) o wykreśleniu spółki z KRS ustaje jej byt prawny. Warto wiedzieć, że likwidacja spółki z o.o. to proces złożony. Obejmuje on wiele czynności mających na celu wygaszenie działalności spółki. Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.? Jak długo trwa procedura? Ile wynoszą koszty likwidacji spółki z o.o.?

pomoc w zamknięciu spółki prawnik wrocław

Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej

Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej, czyli potocznie „zamknięcie spółki komandytowej”, to zazwyczaj proces mniej czasochłonny niż likwidacja spółki z o.o. Niemniej jednak w celu zakończenia działalności spółki komandytowej i jej wykreślenia z KRS także trzeba dopełnić szeregu formalności. W artykule radca prawny z naszej kancelarii omawia procedurę likwidacji spółki komandytowej krok po kroku. Nasz prawnik odpowiada na pytania: kto może być likwidatorem spółki i ile kosztuje likwidacja spółki komandytowej. Wyjaśnia też kiedy jest możliwe rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji i dlaczego ten sposób zakończenia działalności może być korzystny.

pomoc w założeniu spółki Wrocław

Jak założyć spółkę jawną?

Założenie spółki jawnej jest zazwyczaj o wiele mniej skomplikowane niż na przykład założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemniej jednak aby skutecznie założyć spółkę jawną, również trzeba dopełnić kilku formalności. Warto wiedzieć, że rejestracja spółki jawnej może nastąpić albo w trybie S24, albo za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. W tym drugim przypadku, co do zasady, potrzebne jest zawarcie umowy spółki jawnej w formie pisemnej. Następnie wysyła się elektronicznie wniosek o wpis spółki do KRS. O czym warto wiedzieć przed założeniem spółki jawnej? Jak przebiega założenie spółki jawnej krok po kroku? Ile czeka się na zarejestrowanie spółki w KRS? Jaki jest koszt założenia spółki jawnej?