MAREK SZYMAŁA

ADWOKAT

adwokat Marek Szymała

MAREK SZYMAŁA

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Prawo) oraz Wydziału Gospodarki Narodowej d. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu (kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze). Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie z zakresu prawa finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalizuje się w postępowaniu podatkowym, postępowaniu sądodowadministracyjnym oraz prawie karnym skarbowym. Wielokrotnie prowadził sprawy podatkowe, a także sądowoadministracyjne, zakończone sukcesem reprezentowanych Klientów. Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Prace dyplomowe:
1.  Podstawy prawno-finansowe redystrybucji środków budżetowych w relacjach: Ministerstwo Finansów – budżety wojewodów, powiatów i gmin, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;
2.  Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach ogólnych, Uniwersytet Wrocławski;
3.  Skutki podatkowe przewłaszczenia na zabezpieczenie, Uniwersytet Warszawski.

MARZENA ZAREMBA

RADCA PRAWNY

radca prawny Marzena Zaremba

MARZENA ZAREMBA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (kierunek Prawo, 2005 r.) oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, 2007 r.). Odbyła aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim zdanym na łączną ocenę bardzo dobrą (2009 r.). Od 2010 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie organizowane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (2020 r.) oraz Prawo w biznesie nowych technologii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2021 r). Posiada certyfikat potwierdzający znajomość prawniczego języka angielskiego (TOLES Advanced).

Ma ponad 15-letnią praktykę w obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego), a także mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskim oddziale kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (2006-2012 r.), a następnie w trakcie współpracy z jedną z największych wrocławskich kancelarii prawno-podatkowych (2013-2020 r.).

Zajmuje się w szczególności obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe. Doradza także  przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz wspiera Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.