Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba oferuje wsparcie w sprawach karnych gospodarczych:

 • reprezentacja podejrzanych, oskarżonych oraz pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego,
 • pomoc prawna przedprocesowa (porady prawne, konsultacje prawne) w kwestiach dotyczących prawa karnego gospodarczego,
 • sporządzanie zwyczajnych środków zaskarżenia (apelacje, sprzeciwy, zażalenia) oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacje, wnioski o wznowienie postępowania) w postępowaniach karnych gospodarczych.

Zakres przedmiotowy świadczonych przez Kancelarię usług prawnych w ramach prawa karnego gospodarczego obejmuje:

 • przestępstwa fakturowe,
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo dokumentów),
 • przestępstwo łapownictwa,
 • przestępstwo prania brudnych pieniędzy,
 • przestępstwa niegospodarności,
 • oszustwa gospodarcze,
 • przestępstwa przeciwko wierzycielom,
 • przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej.

Kary za przestępstwa skarbowe

PIT po terminie

Konfiskata rozszerzona

Przestępstwa fakturowe