Doradztwo podatkowe Opole

Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków:

Świadczone przez Kancelarię doradztwo podatkowe obejmuje:

Fachowa pomoc prawna to najlepsze wsparcie dla Twojego biznesu. Kancelaria prawna Szymała Zaremba proponuje kompleksowe usługi doradztwa podatkowego. To głównie pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców (spółek i ich wspólników, osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, firm rodzinnych, startupów), oraz osób, które potrzebują wsparcia w sprawach podatkowych i karno-skarbowych. Zapraszamy do współpracy członków zarządów i kadry menedżerskiej, a także osób potrzebujących doradztwa prawnego w zakresie transakcji na rynku nieruchomości. Posiadamy bogate doświadczenie biznesowe, również w firmach z zagranicznym kapitałem. Obsługa przedsiębiorców może się odbywać również w języku angielskim. Nasi prawnicy są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazanych przez Klienta. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe.

Kontrola podatkowa

Skarga do WSA

Postępowanie podatkowe

Nieujawnione dochody

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o.

prawnik od podatków Opole

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki zalicza się do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Jakie są przesłanki odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe tej spółki? Jaki jest zakres tej odpowiedzialności oraz jak kształtuje się przedawnienie tej odpowiedzialności?

Sprzedaż gruntu a VAT – kiedy sprzedaż prywatna a kiedy obrót profesjonalny?

Porady podatkowe Opole

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: kiedy sprzedaż gruntu (nieruchomości gruntowej) będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów opodatkowaną w VAT, zaś w jakich sytuacjach sprzedaż ta nie będzie podlegać VAT?

Indywidualna interpretacja podatkowa – wniosek o interpretację podatkową

doradztwo podatkowe Opole

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Skutki podatkowe wniesienia przez spółkę z o.o. aportu do spółki komandytowej

doradca podatkowy Opole

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wkład wspólnika spółki komandytowej może mieć charakter wkładu niepieniężnego. W szczególności w ramach wkładu do spółki wspólnik może przenieść na nią własność rzeczy innych niż pieniądze, np. maszyn, surowców, materiałów. Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej przez jej wspólnika będącego spółką z o.o.?

Korekta deklaracji VAT

doradca podatkowy Opole

Przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość skorygowania złożonej deklaracji podatkowej. Kiedy złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne, w jakich przypadkach prawo do korekty jest zawieszone? Jakie będą skutki na gruncie prawa karnego skarbowego złożenia skutecznej korekty deklaracji podatkowej?

IP BOX

radca prawny prawo podatkowe Wrocław

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.