Jesteśmy wrocławską kancelarią adwokatów i radców prawnych koncentrującą się na doradztwie z zakresu prawa podatkowego, postępowań podatkowych, kontroli skarbowej oraz spraw karno-skarbowych.

Świadczymy również usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa gospodarczego i handlowego (obsługa spółek, umowy i kontrakty handlowe). Naszych Klientów wspieramy także w sprawach z zakresu prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia oraz pomagamy przy zakupie i sprzedaży nieruchomości.

Nasze usługi adresujemy zwłaszcza do:

  • osób potrzebujących wsparcia w sprawach podatkowych i karno-skarbowych,
  • przedsiębiorców (zarówno spółek, jak i osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, w tym firm rodzinnych i innowacyjnych startup-ów),
  • wspólników spółek, członków zarządów i kadry menedżerskiej,
  • osób kupujących lub sprzedających nieruchomości.
Kancelaria Podatkowa Wrocław

Dlaczego my? Ponieważ nasze atuty to:

  • zorientowanie na potrzeby Klienta – celem naszego działania jest zapewnienie maksymalnej ochrony interesów naszych Klientów,
  • 10-letnia praktyka w bieżącej obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego), jak również mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska,
  • doświadczenie zawodowe zdobyte w jednej z najbardziej renomowanych polskich kancelarii,
  • wszechstronne wykształcenie – zarówno prawnicze (studia podyplomowe, studia doktoranckie, ukończone aplikacje prawnicze), ekonomiczne, jak i filologiczne (dziennikarskie), dzięki któremu rozumiemy nie tylko prawne, ale też biznesowe potrzeby przedsiębiorców, a z Klientami komunikujemy się w sposób zrozumiały i zwięzły, unikając zbędnego prawniczego żargonu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług

Kapitał zakładowy spółki

kancelaria podatkowa

Kapitał zakładowy spółki jest wskazaną w umowie spółki kwotą, która określa wysokość łącznego zobowiązania wspólników (akcjonariuszy) do wniesienia wkładów do spółki. Co do zasady, kwota ta odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) w kapitale zakładowym.

Indywidualne interpretacje podatkowe

podatki Wrocław

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) będzie przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Sprzeciw w trakcie kontroli podatkowej

Kancelaria Podatkowa we Wrocławiu

Sprzeciw jest środkiem ochrony praw przedsiębiorcy podczas prowadzonej wobec niego kontroli podatkowej. Czy ostateczne postanowienie wydane po wniesieniu przez przedsiębiorcę sprzeciwu podlega kontroli sądów administracyjnych? Jakie zmiany dla przedsiębiorcy wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.12.2017 r. SK 37/15?