Kancelaria prawna wrocław - Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba

blank Jesteśmy wrocławską Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych koncentrującą się na doradztwie z zakresu prawa podatkowego, postępowań podatkowych, kontroli skarbowej oraz spraw karno-skarbowych.

blank Świadczymy również usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa gospodarczego i handlowego (obsługa spółek, umowy i kontrakty handlowe). Naszych Klientów wspieramy także w sprawach z zakresu prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia oraz pomagamy przy zakupie i sprzedaży nieruchomości.

Nasze usługi adresujemy zwłaszcza do:

➤ osób potrzebujących wsparcia w sprawach podatkowych i karno-skarbowych

przedsiębiorców (zarówno spółek, jak i osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, w tym firm rodzinnych i innowacyjnych startup-ów),

wspólników spółek, członków zarządów i kadry menedżerskiej,

➤ osób kupujących lub sprzedających nieruchomości.

Kancelaria Podatkowa Wrocław

Dlaczego my? Ponieważ nasze atuty to:

➤ zorientowanie na potrzeby Klienta – celem naszego działania jest zapewnienie maksymalnej ochrony interesów naszych Klientów,

➤ 10-letnia praktyka w bieżącej obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego), jak również mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska,

➤ doświadczenie zawodowe zdobyte w jednej z najbardziej renomowanych polskich kancelarii,

➤ wszechstronne wykształcenie – zarówno prawnicze (studia podyplomowe, studia doktoranckie, ukończone aplikacje prawnicze), ekonomiczne, jak i filologiczne (dziennikarskie), dzięki któremu rozumiemy nie tylko prawne, ale też biznesowe potrzeby przedsiębiorców, a z Klientami komunikujemy się w sposób zrozumiały i zwięzły, unikając zbędnego prawniczego żargonu.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

kancelaria podatkowa

Proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. składa się z kilku etapów. Po pierwsze, wymagane jest przygotowanie planu przekształcenia w spółkę z o.o.. Po drugie, podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przekształceniu w spółkę z o.o. Wreszcie po trzecie, złożenie wniosku o wpis przekształconej spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Indywidualne interpretacje podatkowe

podatki Wrocław

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) będzie w pełni skuteczne prawnie. Pozytywna interpretacja prawa podatkowego daje podatnikowi możliwość złożenia w postępowaniu wymiarowym wniosku o zwolnienie z podatku objętego interpretacją podatkową.

Sprzeciw w trakcie kontroli podatkowej

Kancelaria Podatkowa we Wrocławiu

Sprzeciw jest środkiem ochrony praw przedsiębiorcy podczas prowadzonej wobec niego kontroli podatkowej. Czy ostateczne postanowienie wydane po wniesieniu przez przedsiębiorcę sprzeciwu podlega kontroli sądów administracyjnych? Jakie zmiany dla przedsiębiorcy wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.12.2017 r. SK 37/15?