Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa – Wrocław

W zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej:

 

  • reprezentujemy naszych Klientów przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, dbając o maksymalne zabezpieczenie ich interesów i praw,
  • nasz udział w postępowaniu podatkowym nie ogranicza się wyłącznie do sporządzania pism procesowych (odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, zastrzeżeń do protokołów kontroli), ale polega także na aktywnym uczestnictwie w czynnościach dowodowych, takich jak przesłuchania świadków lub stron postępowania,
  • oferujemy pomoc przy kontrolach podatkowych, a także przy postępowaniu podatkowym.

Kontakt:

adwokat Marek Szymała

Marek Szymała
adwokat

msz@szymalazaremba.pl
tel. +48 507 407 800

Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe – różnice

Pomoc przy kontrolach podatkowych

Wśród podatników od lat funkcjonuje przekonanie, że wszystkie działania podejmowane przez urzędników urzędu skarbowego odbywają się w ramach kontroli podatkowej. Czym różni się pomoc przy kontrolach podatkowych od pomocy przy postępowaniu podatkowym?

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

porady podatkowe Wrocław

Czynności sprawdzające obok kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego są odrębnym trybem unormowany w ustawie – Ordynacja podatkowa. Czy czynności sprawdzające mogą zastąpić kontrolę podatkową i stanowić tryb całkowicie wymienny dla kontroli podatkowej?

Odwołanie od decyzji podatkowej

Odwołanie od decyzji podatkowej

Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia podatkowego organu I instancji. Odwołanie przenosi sprawę podatkową do rozpoznania do organu wyższego stopnia.

Kiedy decyzja podatkowa jest wykonalna?

Kiedy decyzja podatkowa jest wykonalna?

Wykonalność decyzji podatkowej oznacza dla organu podatkowego możliwość przymusowej realizacji spełnienia świadczenia będącego przedmiotem decyzji podatkowej. Dla podatnika oznacza to możliwość podjęcia przez organ podatkowy kroków w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji.

Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa – różnice

sprawa podatkowa prawnik Wrocław

Pojęcie kontroli skarbowej używane w języku potocznym ma całkiem inne znaczenie od tego występującego w języku prawnym. Próbę wyjaśnienia na czym polega i czym właściwie jest kontrola skarbowa dodatkowo komplikują często wprowadzane ostatnimi czasy zmiany przepisów ustaw podatkowych.

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym ma na celu dyscyplinowanie świadka, biegłego, podatnika albo jego pełnomocnika do wykonania określonej czynności. Może być ona nałożona na świadka, biegłego, stronę postępowania, pełnomocnika wyłącznie w określonych sytuacjach w trakcie postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej.