Doradztwo podatkowe | Prawo podatkowe

Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków:

Świadczone przez Kancelarię doradztwo podatkowe obejmuje:

Doradztwo podatkowe polega na doraźnej pomocy prawnej w formie porady prawnej lub na podjęciu się prowadzenia sprawy podatkowej dotyczącej m.in. określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług (tzw. postępowanie wymiarowe), wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, a także reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi w trakcie prowadzonych wobec nich kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych.

Kontrola podatkowa

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Postępowanie podatkowe

Indywidualna interpretacja podatkowa

Puste faktury

Doradztwo podatkowe Wrocław

W prawie podatkowym pustymi fakturami określa się faktury, które nie odzwierciedlają w rzeczywistości wykonania danej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Pusta faktura to faktura, która wyłącznie formalnie potwierdza określoną czynność opodatkowaną VAT, np. świadczenie usługi lub dostawę towarów, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.

Odwołanie od decyzji podatkowej

porady podatkowe Wrocław

Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia podatkowego organu I instancji. Odwołanie przenosi sprawę podatkową do organu wyższego stopnia, który nie tyle kontroluje zapadłą decyzję organu I instancji, ale rozpoznaje sprawę od nowa.

Karuzela podatkowa

karuzela podatkowa

Istotą karuzeli podatkowej jest przepływ towarów albo upozorowanie przepływu towarów pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w różnych państwa UE. Dochodzi więc do wielu transakcji towarami albo pozorowania przepływu towarów opodatkowanych w VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Sankcje w podatku VAT

Doradca podatkowy Wrocław

Przywrócenie sankcji w prawie podatkowym miało na celu uszczelnienie systemu VAT poprzez eliminację oszustw i nadużyć w tym podatku. Miało także działać prewencyjnie, uświadamiając podatnikom znaczenie poprawnego wypełniania deklaracji w podatku VAT. Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej wprowadzonej regulacji.

Odliczenie VAT od samochodu

Porady podatkowe Wrocław

Odliczenie VAT od samochodu dotyczy podatników, którzy zdecydowali się na zakup samochodu i na wykorzystywanie go w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Obecnie przepisem prawnym, który reguluje odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu jest art. 86a ustawy o VAT.

IP BOX

doradca podatkowy Wrocław

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.