Prawo podatkowe | Doradztwo podatkowe | Wrocław  

Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków:

Świadczone przez nas doradztwo podatkowe obejmuje:

Kontakt:

adwokat Marek Szymała

Marek Szymała
adwokat

msz@szymalazaremba.pl
tel. +48 507 407 800

Puste faktury

Prawo podatkowe Wrocław

W prawie podatkowym pustymi fakturami określa się faktury, które nie odzwierciedlają w rzeczywistości wykonania danej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Pusta faktura to faktura, która wyłącznie formalnie potwierdza określoną czynność opodatkowaną VAT, np. świadczenie usługi lub dostawę towarów, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.

Odwołanie od decyzji podatkowej

Doradztwo podatkowe Wrocław

Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia podatkowego organu I instancji. Odwołanie przenosi sprawę podatkową do organu wyższego stopnia, który nie tyle kontroluje zapadłą decyzję organu I instancji, ale rozpoznaje sprawę od nowa.

Nadpłata podatku

Prawo podatkowe Wrocław

Najczęstszym przypadkiem nadpłaty podatku jest sytuacja, gdy kwota podatku została nienależnie zapłacona. Chodzi zatem o to, że podatek został zapłacony w wysokości wyższej niż powinien zostać zapłacony zgodnie z poprawnie zastosowanymi przepisów prawa podatkowego, określającymi wysokość zobowiązania podatkowego.

Sankcje w podatku VAT

Doradztwo podatkowe Wrocław

Przywrócenie sankcji w prawie podatkowym miało na celu uszczelnienie systemu VAT poprzez eliminację oszustw i nadużyć w tym podatku. Miało także działać prewencyjnie, uświadamiając podatnikom znaczenie poprawnego wypełniania deklaracji w podatku VAT. Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej wprowadzonej regulacji.

Odliczenie VAT od samochodu

Doradztwo podatkowe Wrocław

Odliczenie VAT od samochodu dotyczy podatników, którzy zdecydowali się na zakup samochodu i na wykorzystywanie go w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Obecnie przepisem prawnym, który reguluje odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu jest art. 86a ustawy o VAT.

Karuzela podatkowa

Prawo podatkowe Wrocław

Karuzela podatkowa jest zorganizowaną strukturą, mającą na celu uzyskanie korzyści majątkowych poprzez nienależne zaniżenie zobowiązań podatkowych w podatku VAT albo nienależny zwrot różnicy podatku VAT. W jej strukturze występują takie elementy jak: bufor, broker, znikający podatnik.