Doradztwo podatkowe | Prawo podatkowe

Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków:

Świadczone przez Kancelarię doradztwo podatkowe obejmuje:

Doradztwo podatkowe polega na doraźnej pomocy prawnej w formie porady prawnej lub na podjęciu się prowadzenia sprawy podatkowej dotyczącej m.in. określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług (tzw. postępowanie wymiarowe), wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, a także reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi w trakcie prowadzonych wobec nich kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych.

Puste faktury

Doradztwo podatkowe Wrocław

W prawie podatkowym pustymi fakturami określa się faktury, które nie odzwierciedlają w rzeczywistości wykonania danej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Pusta faktura to faktura, która wyłącznie formalnie potwierdza określoną czynność opodatkowaną VAT, np. świadczenie usługi lub dostawę towarów, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.

Odwołanie od decyzji podatkowej

porady podatkowe Wrocław

Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia podatkowego organu I instancji. Odwołanie przenosi sprawę podatkową do organu wyższego stopnia, który nie tyle kontroluje zapadłą decyzję organu I instancji, ale rozpoznaje sprawę od nowa.

Nadpłata podatku

Doradca podatkowy Wrocław

Najczęstszym przypadkiem nadpłaty podatku jest sytuacja, gdy kwota podatku została nienależnie zapłacona. Chodzi zatem o to, że podatek został zapłacony w wysokości wyższej niż powinien zostać zapłacony zgodnie z poprawnie zastosowanymi przepisów prawa podatkowego, określającymi wysokość zobowiązania podatkowego.

Sankcje w podatku VAT

Doradca podatkowy

Przywrócenie sankcji w prawie podatkowym miało na celu uszczelnienie systemu VAT poprzez eliminację oszustw i nadużyć w tym podatku. Miało także działać prewencyjnie, uświadamiając podatnikom znaczenie poprawnego wypełniania deklaracji w podatku VAT. Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej wprowadzonej regulacji.

Odliczenie VAT od samochodu

Porady podatkowe Wrocław

Odliczenie VAT od samochodu dotyczy podatników, którzy zdecydowali się na zakup samochodu i na wykorzystywanie go w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Obecnie przepisem prawnym, który reguluje odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu jest art. 86a ustawy o VAT.

Karuzela podatkowa

Doradztwo podatkowe Wrocław

Karuzela podatkowa jest zorganizowaną strukturą, mającą na celu uzyskanie korzyści majątkowych poprzez nienależne zaniżenie zobowiązań podatkowych w podatku VAT albo nienależny zwrot różnicy podatku VAT. W jej strukturze występują takie elementy jak: bufor, broker, znikający podatnik.