KANCELARIA PRAWNA WROCŁAW

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. to kancelaria prawna we Wrocławiu świadcząca kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego.

Nasza kancelaria prawna świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców (spółek i ich wspólników, osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, firm rodzinnych, startupów), osób potrzebujących wsparcia w sprawach podatkowych i karno-skarbowych, członków zarządów i kadry menedżerskiej, a także osób potrzebujących doradztwa prawnego w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Główne obszary specjalizacji kancelarii to:

• prawo podatkowe i postępowanie podatkowe,

• kontrola podatkowa

• kontrola celno-skarbowa,

• prawo karne skarbowe,

• postępowanie sądowoadministracyjne

• prawo gospodarcze i handlowe,

• zakładanie spółek i bieżąca obsługa korporacyjna,

• doradztwo prawne w zakresie transakcji na rynku nieruchomości (zakup, sprzedaż, najem lub dzierżawa nieruchomości),

• sporządzanie i opiniowanie umów i kontraktów handlowych.

Członkami zespołu naszej kancelarii są prawnicy mający ponad 10-letnią praktykę prawniczą w bieżącej obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału amerykańskiego, angielskiego, japońskiego i niemieckiego), jak również mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy m.in. we wrocławskim oddziale jednej z najbardziej renomowanych polskich kancelarii prawnych.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w języku polskim i języku angielskim.

ZESPÓŁ KANCELARII

Zasady współpracy

Kancelaria Prawna WrocławZakres świadczonych usług doradztwa prawnego określa umowa między kancelarią a klientem. Współpracujący z kancelarią adwokaci i radcowie prawni działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej (Kodeksem Etyki Adwokackiej, Kodeksem Etyki Radcy Prawnego). Zobowiązani są oni do przestrzegania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego, a także do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazanych przez klienta.

Wynagrodzenie kancelarii

Kancelaria Prawna Wrocław - zasady wynagrodzeniaWynagrodzenie kancelarii ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy. Kancelaria zapewnia przejrzystość w zakresie rozliczeń, niezwłoczne informując klienta o wszelkich kosztach ponoszonych w związku ze sprawą (np. taksy notarialne, koszty tłumaczeń, opłaty sądowe).

Nota prawna

nota prawna kancelarii prawnej wrocławKancelaria prawna prowadzona jest w formie spółki partnerskiej pod firmą Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. Siedzibą kancelarii jest Wrocław, ul. Grabiszyńska 214/40. Kancelaria wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 615637, nr NIP: 8943077670.

Specjalizacje

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba Wrocław

  • prawo podatkowe,
  • kontrola podatkowa i celno-skarbowa,
  • postępowanie podatkowe,
  • prawo spółek,
  • obsługa prawna spółek,
  • prawo gospodarcze,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów,
  • prawo karne skarbowe,
  • prawo karne gospodarcze,
  • postępowanie przed sądami administracyjnymi.