Doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy i cywilnoprawnych (niepracowniczych) form zatrudnienia, w szczególności:

  • przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę i umowy będące podstawą zatrudnienia niepracowniczego (umowy zlecenia, umowy o współpracę, umowy o dzieło), a także kontrakty menedżerskie, umowy o poufności i zakazie konkurencji,
  • pomagamy w opracowaniu regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także we wprowadzaniu zmian w tych regulaminach,
  • doradzamy w zakresie rozwiązywania umów o pracę i umów będących podstawą zatrudnienia niepracowniczego.