Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji w administracji wydawane jest wyłącznie przez organ egzekucyjny na wniosek zobowiązanego lub wierzyciela. Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (upea), które weszły w życie w lutym 2021 roku w zasadniczy [...]