Założenie spółki komandytowej

W wyniku kolejnych zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu spółka komandytowa znowu zyskała na atrakcyjności. Obecnie jest to druga pod względem popularności (po spółce z o.o.) najczęściej zakładana spółka handlowa. Co warto wiedzieć o spółce komandytowej? Jak wygląda proces założenia [...]

Zmiana zarządu w spółce z o.o.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. może być skutkiem różnych zdarzeń. Bardzo często inicjatorami zmian w składzie zarządu są wspólnicy. Ale bywa też tak, że skład zarządu zmienia się z przyczyn losowych. Jak od strony formalnej wygląda zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Od [...]

Obowiązki sprawozdawcze i rejestrowe spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest typem spółki najczęściej wybieranym przez polskich przedsiębiorców. Łatwość założenia spółki z o.o., jej elastyczność i ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników – to tylko niektóre z zalet prowadzenia działalności w tej formie. Poza [...]

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

Darowizna udziałów w spółce z o.o. jest możliwa zarówno między członkami rodziny, jak i między osobami ze sobą niespokrewnionymi. Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy darowizny udziałów w spółce z o.o.? Czy darowizna udziałów wymaga formy aktu notarialnego? Jakich formalności muszą [...]

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji to sytuacja wyjątkowa. W przypadku spółek z o.o. zasadą jest bowiem prowadzenie postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy właściwie w każdym momencie mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Natomiast rozwiązanie sp. z o.o. z [...]

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem sformalizowanym, wymagającym sporego zaangażowania czasowego i poniesienia nakładów finansowych. W toku tego procesu trzeba wykonać wiele czynności zmierzających do wygaszenia działalności spółki. Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.? Jak długo trwa? Z [...]

Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej

Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej, czyli potocznie „zamknięcie spółki komandytowej”, to zazwyczaj proces mniej czasochłonny niż likwidacja spółki z o.o. Niemniej jednak w celu zakończenia działalności spółki komandytowej i jej wykreślenia z KRS także trzeba dopełnić szeregu [...]

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko złożenie podpisów pod umową w obecności notariusza. Czynność tę poprzedzać powinno sprawdzenie tekstu umowy spółki i porozumień zawartych z innymi wspólnikami oraz – w razie konieczności – uzyskanie wymaganych zgód. Nie [...]

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. to decyzja, z którą na pewnym etapie rozwoju firmy mierzy się wielu przedsiębiorców. Jest rzeczą zrozumiałą, że podjęcie tej decyzji nie zawsze jest łatwe i rodzi wiele pytań. Jakie korzyści może dać przekształcenie spółki cywilnej w sp. z o.o.? [...]