Tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej

Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji administracyjnej. Tytuł wykonawczy jest pierwszym pismem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który musi zostać doręczony zobowiązanemu. Treść tytułu wykonawczego jest ściśle [...]

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji w administracji wydawane jest wyłącznie przez organ egzekucyjny na wniosek zobowiązanego lub wierzyciela. Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (upea), które weszły w życie w lutym 2021 roku w zasadniczy [...]

Aktualizacja tytułu wykonawczego

Aktualizacja tytułu wykonawczego jest starą nazwą dla obecnie funkcjonującego pojęcia zmienionego tytułu wykonawczego. Kiedy dochodzi do aktualizacji tytułu wykonawczego? Czy po doręczeniu zaktualizowanego tytułu wykonawczego można wnieść zarzuty?

Środek egzekucyjny w postępowaniu zabezpieczającym

Czy zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego podatnika w trakcie toczącego się postępowania zabezpieczającego, o którym podatnik został przez organ egzekucyjny powiadomiony, oznacza, że zastosowany został środek egzekucyjny, który przerwał bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

Skarga na czynność egzekucyjną

Skarga na czynność egzekucyjną uregulowana została w art. 54 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jej celem jest obrona przed niezgodnym z prawem przeprowadzeniem czynności egzekucyjnej przez organ egzekucyjny albo egzekutora.

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zarzuty są środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W stanie prawnym obowiązującym do 29 lipca 2020 r. zobowiązany mógł wnieść zarzuty wyłącznie w terminie 7 dni od doręczenia mu tytułu wykonawczego. Obecnie 7 dniowy termin już nie obowiązuje, z tym zastrzeżeniem, że [...]