Skutki podatkowe wycofania nieruchomości ze spółki jawnej

Dość często zdarza się, że wspólnicy decydują się wycofać nieruchomość ze spółki jawnej i przenieść ją do swojego majątku prywatnego. Może to wynikać na przykład ze zmiany strategii biznesowej. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości z majątku spółki do majątków wspólników trzeba [...]

Interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej

Przepisy przewidujące możliwość tworzenia fundacji rodzinnych weszły w życie ponad 2 miesiące temu i pojawiają się pierwsze indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wypowiedział się już m.in. na temat skutków podatkowych [...]

Ewidencja IP Box

Prowadzenie ewidencji jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania IP Box. Wyliczenia z ewidencji IP Box są podstawą do przygotowania deklaracji PIT/IP. Jednkaże przepisy prawa nie określają jak powinna wyglądać ewidencja IP Box.

Zaliczki na poczet zysku komplementariusza a podatek

Choć od objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT minęły już ponad dwa lata, nadal sporna jest kwestia opodatkowania zaliczek dla komplementariusza. Chodzi o zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej, wypłacane komplementariuszowi w trakcie roku. W spółkach komandytowych wypłacanie [...]

Odmowa wydania interpretacji podatkowej IP Box

WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 18 marca 2021 r. uchylił postanowienie Dyrektora KIS, w którym organ ten odmówił wydania indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie tzw. ulgi IP BOX. Sąd uznał, że wniosek o wydanie interpretacji w sposób wyczerpujący opisywał stan faktyczny i pozwalał na [...]

IP Box a spółka komandytowa

Komu przysługuje uprawnienie do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką w ramach IP Box (Innovation Box) w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej? Czy objęcie spółek komandytowych CIT ma wpływ na zasady korzystania z tej preferencji?

Zmiany w CIT oraz PIT w 2021 roku

Początek roku jak zwykle obfituje w wiele zmian w prawie podatkowym. Do najważniejszych zmian w podatkach dochodowych w 2021 roku zaliczyć trzeba: opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, estoński CIT, obowiązek informowania o strategii podatkowej, nowe regulacje [...]

Objęcie niektórych spółek jawnych CIT w 2021 roku

Część spółek jawnych w 2021 roku zostanie objęta CIT. Podatek płacić będzie zarówno spółka jawna, która stanie się podatnikiem CIT, jak i poszczególni wspólnicy (PIT lub CIT). Które spółki jawne będą płacić CIT w 2021 roku? Jak zapobiec uzyskaniu przez spółkę jawną statusu podatnika CIT?

Strona 1 z 3