Skutki podatkowe wycofania nieruchomości ze spółki jawnej

Dość często zdarza się, że wspólnicy decydują się wycofać nieruchomość ze spółki jawnej i przenieść ją do swojego majątku prywatnego. Może to wynikać na przykład ze zmiany strategii biznesowej. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości z majątku spółki do majątków wspólników trzeba [...]

Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej a VAT

Czy przeniesienie nieruchomości do majątku prywatnego wspólników spółki cywilnej z zamiarem dalszego wynajmu podlega opodatkowaniu VAT? Czy w związku z wycofaniem nieruchomości ze spółki cywilnej trzeba dokonać korekty podatku naliczonego? Zagadnień tych dotyczy interpretacja indywidualna [...]

Sprzedaż stacji paliw a VAT

Czy sprzedaż stacji paliw jest opodatkowana podatkiem VAT? Odpowiedź zależy od tego, czy dana transakcja może być uznana dla celów VAT za zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jak pokazuje praktyka, rozstrzygnięcie tej kwestii nie zawsze jest łatwe. Na tym tle niejednokrotnie [...]

Darowizna firmy na rzecz dzieci a VAT

Nieodpłatne przekazanie firmy dzieciom w drodze darowizny to jeden ze sposobów na przeprowadzenie sukcesji międzypokoleniowej. Jak pokazuje praktyka, wielu przedsiębiorców, którzy planują wycofać się z biznesu, decyduje się oddać firmę w ręce najbliższej rodziny właśnie poprzez darowiznę. [...]

Interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej

Przepisy przewidujące możliwość tworzenia fundacji rodzinnych weszły w życie ponad 2 miesiące temu i pojawiają się pierwsze indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wypowiedział się już m.in. na temat skutków podatkowych [...]

Aport przedsiębiorstwa w spadku a VAT

W praktyce często zdarza się, że firmę zmarłego przedsiębiorcy dziedziczy dwóch lub więcej spadkobierców. Powstaje wówczas pytanie, jakie skutki na gruncie VAT będzie miało wniesienie do spółki przysługujących spadkobiercom udziałów w odziedziczonym przedsiębiorstwie. Czy taka czynność będzie [...]

Faktura VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

Nieprzedstawienie przez podatnika dokumentów źródłowych (faktur VAT lub ich duplikatów) w kontroli podatkowej spowoduje, że organ podatkowy zakwestionuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w tej części, w której faktury VAT nie zostały przedłożone. Jakie są więc zależności pomiędzy [...]