Do kiedy rozliczyć PIT 2019?

Obowiązek złożenia oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach tego podatku. Wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z [...]