Do kiedy rozliczyć PIT 2019?

Obowiązek złożenia oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach tego podatku. Wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozwiązanie zmienia zasady dotyczące [...]

PSZ-PKDG

Co należy zrobić, aby otrzymać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy? Czy każdy mikroprzedsiębiorca może ubiegać się o taką pożyczkę i jakie są warunki jej udzielenia?

Art. 15g ustawy antykryzysowej

Art. 15g ust. 1 Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o [...]