Szacowanie podstawy opodatkowania

Możliwość szacowania podstawy opodatkowania uregulowana została w art. 23 Ordynacji podatkowej. Przepis ten limituje przypadki, w których organ podatkowy może szacować podstawę podatku, a także [...]

Korekta deklaracji VAT

Przepisy prawa przewidują możliwość skorygowania złożonej deklaracji podatkowej. Kiedy złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne, w jakich przypadkach prawo do korekty jest zawieszone? [...]

Dokument elektroniczny

Jak odróżnić dokument elektroniczny od dokumentu nieelektronicznego? Czy skan dokumentu w wersji "papierowej" jest dokumentem elektronicznym? Co to jest naturalny dokument elektroniczny?

Odsetki podatkowe

W niniejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na pytania: kiedy powstaje zaległość podatkowa, jaka jest obecnie wysokość odsetek podatkowych, kiedy odsetki od zaległości podatkowych nie będą [...]

Odpowiedzialność solidarna VAT

Kiedy nabywca towaru będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą towaru za niezapłacony przez niego VAT? Jakie jest zakres odpowiedzialności majątkowej podatnika z tytułu solidarnej odpowiedzialności VAT?

page 1 of 4