Korekta deklaracji VAT

Przepisy prawa przewidują możliwość skorygowania złożonej deklaracji podatkowej. Kiedy złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne, w jakich przypadkach prawo do korekty jest zawieszone? [...]

Dokument elektroniczny

Jak odróżnić dokument elektroniczny od dokumentu nieelektronicznego? Czy skan dokumentu w wersji "papierowej" jest dokumentem elektronicznym? Co to jest naturalny dokument elektroniczny?

page 1 of 4