w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

Preferencyjna 5% stawka podatkowa (tzw. IP Box) skierowana jest do podatników PIT oraz CIT uzyskujących dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP), które podlegają opodatkowaniu w Polsce. Co w sytuacji, gdy dochód z kwalifikowanych IP został osiągnięty za granicą? Czy podatnik uzyskujący za granicą dochód z kwalifikowanych IP może skorzystać z preferencji IP Box?

 

Dochód z kwalifikowanego IP uzyskany za granicą

Na początek warto wyjaśnić, co mamy na myśli pisząc o „dochodzie uzyskanym za granicą”. Czy można przyjąć, że np. programista mieszkający na stałe we Wrocławiu, prowadzący tu jednoosobową firmę i świadczący usługi zdalnie, który zawarł umowę B2B na stworzenie innowacyjnej aplikacji z amerykańską spółką i otrzymuje od niej wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na jej rzecz autorskiego prawa do programu komputerowego, osiąga dochód za granicą? Otóż nie – w przypadku tego programisty nie mamy do czynienia z dochodem zagranicznym, lecz z dochodem osiąganym w Polsce (w ramach z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski). Fakt, że jego kontrahent ma siedzibę za granicą, nie ma znaczenia. O osiągnięciu dochodu za granicą można byłoby natomiast mówić wówczas, gdyby np. programista, mający w Polsce rezydencję podatkową, wyjechał za granicę na trzy miesiące i w tym czasie prowadził tam działalność gospodarczą, uzyskując z tego tytułu dochód.

Odpowiedź na pytanie, co to jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej (kwalifikowane IP, KPWI) zamieściliśmy we wcześniejszym artykule → IP BOX (innovation box)

 

IP Box a dochód uzyskany za granicą – oficjalne objaśnienia podatkowe

W lipcu 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało obszerne objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o IP Box. W objaśnieniach MF odniosło się m.in. do kwestii możliwości skorzystania z preferencji IP Box przez podatników osiągających dochody za granicą. Jakie stanowisko MF zajęło w kwestii stosowania przepisów o IP Box do dochodów zagranicznych?

Otóż w pkt. 14 objaśnień stwierdzono, że podatnik może zastosować preferencyjną 5-procentową stawkę podatkową do zagranicznych dochodów, o ile dochody te:

• mogą być uznane za dochody z kwalifikowanych IP w rozumieniu przepisów o IP Box oraz

• podlegają faktycznemu opodatkowaniu w Polsce.

Jak należy rozumieć „faktyczne opodatkowanie zagranicznego dochodu w Polsce”? Otóż istotne są tu postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z innymi państwami, w szczególności przewidziana w poszczególnych umowach metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Wskazano na to w objaśnieniach MF:

W przypadku podatników będących polskimi rezydentami, osiągającymi dochody za granicą z prowadzonej działalności gospodarczej (badawczo-rozwojowej), możliwość skorzystania z preferencji IP Box uzależniona jest od sposobu opodatkowania w Polsce dochodu, z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Zagraniczny dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce a IP Box

Dochód osiągnięty za granicą przez podatnika, będącego polskim rezydentem, podlega faktycznemu opodatkowaniu w Polsce przypadku, gdy:

• zagraniczna działalność gospodarcza nie jest prowadzona za pomocą tzw. stałego zakładu lub

• umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta z państwem, w którym podatnik osiągnął ten dochód, przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia, jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

W przypadku takiego dochodu podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania preferencji IP Box.

 

IP Box a zagraniczny dochód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce

Skorzystanie z preferencji IP Box nie jest natomiast możliwe w przypadku, gdy zagraniczny dochód nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Dotyczy to sytuacji, w której dochód osiągany jest za granicą za pomocą stałego zakładu, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu metodę wyłączenia.

Aby stwierdzić, czy podatnikowi osiągającemu dochody z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą przysługuje prawo do skorzystania z preferencji IP Box, trzeba zatem sprawdzić postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank