w kategorii Ordynacja podatkowa

adres skrzynki epuapW poprzednim wpisie na blogu objaśniłem, w jaki sposób profesjonalny pełnomocnik może uzyskać adres elektroniczny, na który, zgodnie z art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy wysyłać będzie korespondencję w sprawie, w której występuje on jako pełnomocnik. W przypadku założenia nowego, prywatnego profilu na platformie ePUAP adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika składać się będzie z jego nr PESEL oraz słowa domyslna ”/nr PESEL/domyslna”. Wobec tego zadać można pytanie,  czy istnieje możliwość, aby stworzyć nowy adres elektroniczny, który istniałby i funkcjonował obok już funkcjonującego adresu: ”/nr PESEL/domyslna”?

 

Zmiana adresu skrzynki ePUAP – w jakim celu?

Może to być stan pożądany, dzięki któremu adwokat będzie mógł oddzielić własne sprawy prywatne od spraw zawodowych, w których występuje jako pełnomocnik. Chodzi mianowicie o to, aby adres elektroniczny <</nr PESEL/domyslna>> dotyczył wyłącznie prywatnych spraw urzędowych adwokata, np. wyrobienie wtórnika prawa jazdy, wyrobienie paszportu, a dla spraw zawodowych funkcjonował adres elektroniczny o innej nazwie np. <</nr PESEL/kancelaria>>. Oczywiście stworzenie nowego adresu na platformie ePUAP jest możliwe. Istnieją dwie możliwości zmiany adresu elektronicznego. Poniżej przedstawiam opis tego jak to zrobić krok po kroku.

Zmiana adresu skrzynki ePUAP bez zakładania nowego profilu

Po zalogowaniu się na platformie ePUAP wchodzimy w Moją skrzynkę (pole z nr 1 na czerwono), a następnie klikamy w Operacje w bocznym Menu (pole z nr 2 na czerwono).

Adres epuap

Następnie naciskamy na niebieski klawisz z nazwą: Dodaj skrzynkę (nr 3)

Adres skrytki epuap

Kolejnym krokiem będzie wybranie nazwy dla naszej nowej skrzynki, np. Kancelaria (nr 4) oraz podanie adresu mailowego (nr 5). Na końcu naciskamy klawisz Dodaj (nr 6).

Adres epuap

Po wykonaniu powyższych działań, widzimy komunikat o tym, że została utworzona skrzynka o nazwie Kancelaria (nr 7). Naciskając przycisk zaznaczony nr 8 możemy rozwinąć listę skrzynek, które posiadamy obecnie na platformie ePUAP. W celu wybrania odpowiedniej skrzynki, np. Kancelaria naciskamy jej nazwę w rozwiniętym menu nr 9.

Adres elektroniczny w systemie epuap

Możemy teraz sprawdzić nasz nowy adres ePUAP, który stworzyliśmy na potrzeby związane z prowadzeniem spraw podatkowych występując w nich jako profesjonalny pełnomocnik. Wybieramy skrzynkę Kancelaria. Naciskamy przycisk Operacje (nr 10) i rozwijamy niebieski plus (nr 11). Adres elektroniczny to adres utworzonej skrytki w naszej skrzynce. Adres ten widoczny jest w ostatniej linii informacji szczegółowych o skrzynce (nr 12).

Jak sprawdzić adres skrzynki epuap

Dla skrzynki o nazwie <<Kancelaria>> adresem elektronicznym będzie:

/nr PESEL/kancelaria

Adresy elektroniczne dla obu skrzynek, tzn.: <<Domyślna>> oraz <<Kancelaria>>, mają wspólną część w postaci numeru PESEL. Różnią się one końcówką, która zawsze będzie nazwą danej skrzynki na portalu ePUAP.

Dodanie nowego profilu na ePUAP

Drugim sposobem umożliwiającym zmianę adresu ePUAP jest założenie nowego profilu na platformie ePUAP. Ten sposób zmiany adresu elektronicznego może być bardzo użyteczny dla kancelarii prawnych prowadzonych w formie spółki, w której występuje kilku adwokatów, radców prawnych albo doradców podatkowych. Dzięki założeniu nowego profilu na ePUAP w adresie elektronicznym nie będzie występował nr PESEL, a np. nazwa kancelarii. Jak założyć nowy profil na platformie ePUAP wyjaśniam poniżej.

Logujemy się na platformę ePUAP na nasze dotychczasowe konto. Rozwijamy menu naciskając w niebieski trójkąt (zaznaczony w czerwonym kwadracie z nr 1). Po rozwinięciu menu naciskamy w przycisk zakładki Utwórz profil firmy lub instytucji (nr 2).

Adres skrytki epuap

Po chwili widzimy formularz Utwórz nowy profil, który należy uzupełnić. W polu Wybierz typ konta i formę prawną (nr 3) możemy wybrać dla kogo zakładamy nowy profil. Do wyboru mamy: Firma, Instytucja, Podmiot publiczny. Wybieramy Firma. Poniżej wybieramy formę prawną dla naszej Firmy. W polu dane organizacji podajemy takie dane jak: nazwa firmy, identyfikator w ePUAP, NIP, REGON, KRS, forma własności. Ważną informacją dla nas będzie identyfikator w ePUAP. Identyfikator ePUAP to nic innego jak nazwa, która widnieć będzie zamiast nr PESEL w naszym nowym adresie elektronicznym. W moim przypadku wybrałem identyfikator ePUAP o nazwie: <<szymalazaremba>>. Po wypełnieniu wszystkich pustych pól, naciskamy na niebieski przycisk Załóż profil (nr 6).

Adres elektroniczny w systemie epuap

Nasz nowy adres na ePUAP nazywa się <<szymalazaremba>> (nr 7). Dla profilu <<szymalazaremba>> możemy utworzyć dodatkowe skrzynki dla każdego z prawników pracujących w danej kancelarii prawnej. W przypadku Kancelarii Szymała Zaremba będą to skrzynki o nazwach: 1) Szymała, 2) Zaremba. Schemat utworzenia nowych skrzynek jest identyczny jak w przypadku opisywanym wyżej. Naciskamy na przycisk Operacje (nr 8), po czym naciskamy przycisk Dodaj skrzynkę (nr 9).

Adres epuap

Uzupełniamy pola podając nazwę nowo tworzonej skrzynki np. Szymała (nr 10) oraz podajemy adres mailowy konkretnego adwokata, radcy prawnego albo doradcy podatkowego (nr 11). Naciskamy przycisk Dodaj (nr 12). Postępujemy tak samo, gdy chcemy założyć skrzynki pozostałym profesjonalnym pełnomocnikom.

Adres skrzynki epuap

Przyciskając niebieski trójkąt (czerwony kwadrat z nr 13) możemy rozwinąć listę wszystkich skrzynek założonych na danym profilu na ePUAP. Aby sprawdzić adres elektroniczny każdej z tych skrzynek należy po wybraniu jednej z nich nacisnąć w niebieski plus (zaznaczony w czerwonym kwadracie z nr 14).

Adres skrzynki epuap

W ten oto sposób dla nowo założonej skrzynki o nazwie <<Szymała>> (nr 15) na profilu ePUAP o nazwie <<szymalazaremba>> (nr 16), utworzyliśmy adres elektroniczny, który brzmi:

/szymalazaremba/szymala

Adres skrytki epuap

Nowy adres na platformie ePUAP będzie przeznaczony wyłącznie do spraw zawodowych profesjonalnego pełnomocnika. Każda skrzynka ma własny adres elektroniczny, który przypisany jest do każdego profesjonalnego pełnomocnika. Rubrykę D.1 pozycja 47 w pełnomocnictwie szczególnym PPS-1 uzupełnić można o adres elektroniczny przeznaczony wyłącznie do spraw zawodowych pełnomocnika.

Adres skrzynki epuap

Utworzenie drugiego profilu na platformie ePUAP, spowodowało, że po zalogowaniu się na ePUAP pierwszym oknem jakie zostanie nam wyświetlone będzie okno z wyborem kontekstu. Wybór kontekstu oznacza  możliwość wybrania profilu do którego chcemy się zalogować na ePUAP (nr 17 oraz 18).

Adres epuap

Jak podpisać dokument podpisem kwalifikowanym? Podpis elektroniczny PDF

Szybkimi krokami zbliża się nowelizacja procedury sądowoadministracyjnej, która umożliwi wnoszenie pism procesowych, w tym przede wszystkim skarg oraz skarg kasacyjnych, w formie dokumentu elektronicznego z rozszerzeniem PDF albo DOC. Kwalifikowany podpis elektroniczny będzie zatem niezbędny do utworzenia pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego

XAdES – jak otworzyć plik XAdES? Weryfikacja podpisu elektronicznego

Czym jest podpis elektroniczny i czy można go wydrukować? Jak sprawdzić czy pismo elektroniczne zostało rzeczywiście podpisane podpisem elektronicznym? Jak otworzyć plik XAdES?

Sankcje w podatku VAT

Przywrócenie sankcji w podatku VAT – zdaniem projektodawcy – ma na celu uszczelnienie systemu podatku VAT poprzez eliminację oszustw i nadużyć w tym podatku. Ma także działać prewencyjnie, uświadamiając podatnikom znaczenie poprawnego wypełniania deklaracji w podatku VAT. Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej wprowadzonej regulacji

Puste faktury – art. 108 ustawy o VAT

Pustymi fakturami określa się faktury, które nie odzwierciedlają w rzeczywistości wykonania danej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Innymi słowy pusta faktura to faktura, która wyłącznie formalnie potwierdza określoną czynność opodatkowaną VAT, np. świadczenie usługi lub dostawę towarów, które w rzeczywistości nie zostały w ogóle wykonane albo zostały wykonane, ale przez inne podmioty od wymienionych na fakturze.