doradztwo prawne wrocław

ZAUFANIU

RELACJE Z KLIENTAMI OPIERAMY NA

kancelaria prawnicza wrocław

ROZWIĄZANIA PRAWNE DOPASOWUJEMY DO

POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW

kancelaria prawnicza wrocław

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I PODATKOWE

doradztwo prawne i podatkowe wrocław

W GĄSZCZU PRZEPISÓW POMAGAMY ZNALEŹĆ

WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

SZYMAŁA ZAREMBA KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

BIEŻĄCE DORADZTWO PODATKOWE

Bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego – podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek akcyzowy.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE KONTROLA PODATKOWA

Wsparcie w trakcie postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, reprezentowanie przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej, odwołania, zażalenia, wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku.

ZAKŁADANIE LIKWIDACJA REORGANIZACJE SPÓŁEK

Doradztwo w wyborze formy prowadzenia działalności oraz założenie i rejestracja spółki. Tworzenie struktur holdingowych. Przekształcenia, połączenia i podziały spółek. Pomoc w likwidacji spółki lub rozwiązaniu spółki bez likwidacji.

SPORZĄDZANIE ANALIZA NEGOCJOWANIE UMÓW

Sporządzanie i opiniowanie umów i ogólnych warunków sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług, wsparcie w negocjacjach z kontrahentami (także zagranicznymi), doradztwo przy wykonywaniu i rozwiązywaniu umów.

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRCYJNE

Sporządzanie skarg, skarg kasacyjnych i zażaleń w sprawach podatkowych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PRAWO KARNE SKARBOWE

Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, sporządzanie apelacji, zażaleń, sprzeciwów, kasacji i wniosków o wznowienie postępowania.

INWESTYCJE BUDOWLANE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Analizy stanu prawnego nieruchomości, projekty umów sprzedaży (zakupu) nieruchomości, umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustanawianie i znoszenie obciążeń nieruchomości (np. hipoteka).

SPRZEDAŻ SPÓŁKI
ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Analizy due diligence. Wsparcie w negocjacjach poprzedzających sprzedaż lub zakup spółki. Przygotowanie i negocjowanie umowy sprzedaży udziałów (akcji) lub sprzedaży przedsiębiorstwa, umowy inwestycyjnej i innych dokumentów transakcyjnych.

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

Reprezentujemy podatników podczas kontroli-celno skarbowej, zapewniając profesjonalne wsparcie przez adwokatów oraz radców prawnych i kładąc szczególny nacisk na ochronę praw przysługujących podatnikom w trakcie kontroli celno-skarbowej.

DOCHODY Z NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ

Wsparcie podatników na etapie przedprocesowym, a także reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego dotyczących opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł uzyskania przychodów.

WERYFIKACJA ZWROTU VAT

Zapewniamy doradztwo prawne w ramach postępowania weryfikacyjnego (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe) dotyczącego zwrotu różnicy podatku naliczonego w podatku od towarów i usług.

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PODATKOWE

Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. to kancelaria prawna we Wrocławiu świadcząca kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego.

Nasza kancelaria prawna świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców (spółek i ich wspólników, osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, firm rodzinnych, startupów), osób potrzebujących wsparcia w sprawach podatkowych i karno-skarbowych, członków zarządów i kadry menedżerskiej, a także osób potrzebujących doradztwa prawnego w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Główne obszary specjalizacji kancelarii to:

• prawo podatkowe i postępowanie podatkowe,

• kontrola podatkowa

• kontrola celno-skarbowa,

• postępowanie egzekucyjne w administracji,

• prawo karne skarbowe,

• postępowanie sądowoadministracyjne

• prawo gospodarcze i handlowe,

• zakładanie spółek i bieżąca obsługa korporacyjna,

• doradztwo prawne w zakresie transakcji na rynku nieruchomości (zakup, sprzedaż, najem lub dzierżawa nieruchomości),

• sporządzanie i opiniowanie umów i kontraktów handlowych,

• obsługa prawna branży IT.

Członkami zespołu naszej kancelarii są prawnicy mający ponad 15-letnią praktykę prawniczą w bieżącej obsłudze prawnej dużych spółek kapitałowych (w tym podmiotów z udziałem kapitału amerykańskiego, angielskiego, japońskiego i niemieckiego), jak również mniejszych, lokalnych przedsiębiorców z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy m.in. we wrocławskim oddziale jednej z najbardziej renomowanych polskich kancelarii prawnych.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w języku polskim i języku angielskim.

ZESPÓŁ KANCELARII

adwokat Marek Szymała

MAREK SZYMAŁA

ADWOKAT

Wpisany na listę adwokatów ORA Wrocław. Specjalizuje się w postępowaniu podatkowym oraz prawie karnym skarbowym. Sporządza odwołania, zażalenia, skargi do WSA i skargi kasacyjne w sprawach podatkowych, reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi.

radca prawny Marzena Zaremba

MARZENA ZAREMBA

RADCA PRAWNY
DORADCA PODATKOWY

Wpisana na listę radców prawnych OIRP Wrocław. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie umów. Zajmuje się m.in. zakładaniem i bieżącą obsługą spółek, sporządza i opiniuje umowy i kontrakty handlowe, doradza przy transakcjach dotyczących nieruchomości. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

Sukcesja w firmach rodzinnych

Restrukturyzacje i przekształcenia spółek

Obsługa prawna spółek

Zamknięcie spółki

Zasady współpracy

Zasady współpracy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szymała ZarembaZakres świadczonych usług doradztwa prawnego określa umowa między kancelarią a klientem. Współpracujący z kancelarią adwokaci i radcowie prawni działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej (Kodeksem Etyki Adwokackiej, Kodeksem Etyki Radcy Prawnego). Zobowiązani są oni do przestrzegania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego, a także do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazanych przez klienta.

Wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szymała ZarembaWynagrodzenie kancelarii ustalane jest z klientem indywidualnie w oparciu o stawki godzinowe lub jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności specyfika i złożoność sprawy. Kancelaria zapewnia przejrzystość w zakresie rozliczeń, niezwłoczne informując klienta o wszelkich kosztach ponoszonych w związku ze sprawą (np. taksy notarialne, koszty tłumaczeń, opłaty sądowe).

Nota prawna

Nota prawna kancelarii prawnej wrocławKancelaria prawna prowadzona jest w formie spółki partnerskiej pod firmą Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.p. Siedzibą kancelarii jest Wrocław, ul. Grabiszyńska 214/40. Kancelaria wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 615637, nr NIP: 8943077670.

Specjalizacje

Specjalizacje prawne Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba

• prawo podatkowe,
• kontrola podatkowa i celno-skarbowa,
• postępowanie podatkowe,
• postępowanie przed sądami administracyjnymi
• prawo spółek,
• obsługa prawna spółek,
• prawo gospodarcze,
• sporządzanie oraz opiniowanie umów,
• prawo karne skarbowe,
• prawo karne gospodarcze.